Fagstoff

Danskene har undersøkt 3000 hjertestanspasienter - hva fant de ut?

Publisert Sist oppdatert

Ny dansk forskning viser at rask hjelp fra vitner ikke bare øker overlevelsen markant, men at det også gjør at de som rammes av hjertestans vender tilbake til en normal tilværelse uten varige mén, skriver BeredskabsInfo.
Materialet er fra 2001 til 2012.
– Vi har undersøkt de langsiktige konsekvensene av hjertestans utenfor sykehuset blant i underkant av 3000 overlevende. Resultatene er meget klare. Blant dem som fikk livreddende førstehjelp fra vitner, og hvor en hjertestarter kom i bruk innen ambulansetjenestens ankomst, overlever mesteparten uten hjerneskade eller behov for å komme på pleiehjem. De som overlever trives godt, er fullt funksjonsdyktige og lever som før de fikk hjertestans, forteller Kristian Kragholm, lege og doktorgradsstudent på Aalborg Universitetshospital.
Han har stått i spissen for en nye forskningsstudie som er støttet av TrygFonden, Hjerteforeningen og Laerdals fond for akuttmedisin. Han fortsetter:
– Det har vært spennende å gjennomføre undersøkelsen og meget livsbekreftende å få dokumentasjon for at så mange ikke bare har overlevd en hjertestans, men også ser ut til å ha fått et godt og meningsfullt liv igjen. I all ydmykhet er resultatene et viktig bidrag til den omfattende forskning som foregår i hele verden på akuttområdet.

Få med hjerneskade

Der vitner trådte til med livreddende førstehjelp innen ambulansen kom fram, kom kun 12 prosent av overleverne på pleiehjem og fikk konstatert hjerneskade innen det første året.
Ble det brukt hjertestarter før ambulansen kom fram er resultatene enda bedre. Kun 8 prosent fikk konstatert skade på hjernen eller hadde behov for pleiehjemsplass.
Blant de som ikke fikk HLR ved bevitnet hjertestans var det 20 prosent som fikk konstatert hjerneskade eller kom på pleiehjem eller i pleiebolig innenfor det første året.

Markant økning i HLR

I 2001 trådte vitner til med livreddende førstehjelp i 19 prosent av tilfellene med hjertestans utenfor sykehus.
De siste tallene fra Dansk Hjertestopregister fra 2014 viser at vitner trådte til i hele 66 prosent av tilfellene.
Den store økningen er et resultat av en iherdig og vedvarende innsats fra både forskere og sentrale aktører på gjenopplivningsområdet. TrygFondens ambisjon lyder i dag på at vitner skal trå til i 85 prosent av tilfellene med hjertestans i det offentlige rom.
Til høsten skal det lanseres et hjerteløper-konsept som pilotprosjekt i hovedstadsregionen. Her kan frivillige melde seg til å løpe etter hjertestarer når noen i nærområdet faller om med hjertestans.
Artikkelen om den danske forskningsstudien er nettopp blitt publisert i New England Journal of Medicine.
Les mer om saken hos BeredskabsInfo

Powered by Labrador CMS