Fagforbundet

Line Ernestussen.

– Slutt med anbud på luftambulansetjenesten!

Finnmarkinger, trøndere og bergensere - alle har vi krav på likeverdige helsetjenester. Vi som bor helt nord i landet blør fortsatt like fort som resten av landet.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 4 i Ambulanseforum 2019.

Vi i Fagforbundet er alvorlig bekymret over at luftambulansetjenesten, som skal redde deg og meg når krisa inntreffer, rett og slett ikke fungerer bra nok.

Færre fly er tilgjengelig og flere steder i fylket er det ikke mulig å lande flyene. Finnmark er stort og langstrakt og vi er helt avhengig av en velfungerende ambulanseflytjeneste.

Anbudskonkurransen for å drifte luftambulansetjenesten endte med at Babcock, selskapet som tilbød lavest pris, stakk av med seieren.

Lufttransport som drev tidligere scoret best på kvalitet, innrømmet helseminister Bent Høie i fjor. Pris ble med andre ord vurdert viktigere enn kvalitet - selv når det handler om liv og død.

Advarte mot konkurranseutsetting

For hver dag som går påløper det store kostnader for de regionale helseforetakene til ekstraordinære tiltak for å opprettholde en minimumsberedskap.

Vinninga er i ferd med å gå opp i spinninga. De påståtte økonomiske gevinstene ved konkurranseutsetting renner ut til diverse redningstiltak.

Da står det hele fram som meningsløst. Dette er en situasjon vi burde ha unngått og som Fagforbundet advarte mot tidlig i prosessen. Fagforbundet mener de regionale helseforetakene bør overta driften av luftambulansetjenesten i egen regi.

Beredskapsutfordringene i fjor vår, og nå i forbindelse med operatørskiftet, viser med all mulig tydelighet at det ikke lønner seg å konkurranseutsette livsviktig tjenestetilbud til innbyggerne.

Må drives av det offentlige

Anbud er både dyrere og ofte av dårligere kvalitet. Det er prisen som dessverre ofte vinner foran kvaliteten.

Det tjener heller ikke innbyggerne at anbudsprosesser håndteres av personer som ikke driver pasientrettet behandling.

Fagforbundet mener at luftambulansetjenesten - som er en del av kjernevirksomheten i helseforetakene - skal være en fullverdig del av spesialisthelsetjenesten på lik linje med bilambulansetjenesten.

Vi kan ikke ha det slik at operatøren av denne livsviktige tjenesten skal byttes ut med jevne mellomrom.

Politikerne må ta grep slik at luftambulansetjenesten i helseforetakene klarer å gi oss hjelp når vi trenger det.

Helsetjenester bør eies, finansieres og drives av det offentlige.

Powered by Labrador CMS