Fagforbundet

Mette Nord.

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner.

Publisert Sist oppdatert

– Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon.

Dette er ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber, som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere. De har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet.

Nå står de i fare for å bli fratatt store summer i årlig pensjon fordi høyreregjeringa har brutt en skriftlig avtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne.

Regjeringa lovte å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas særaldersgrenser, men har ikke vist vilje til å innfri løftet.

For lav pensjon til å leve av

Mandag 7. juni kommer regjeringspartiene og Frp til å vedta at plikten til å fratre ved særaldersgrense skal fjernes, noe som undergraver interessene til arbeidstakerne. Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser få en svært lav pensjon.

Når regjeringen fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon.

– Forslaget fra regjeringspartiene og Frp er det siste i en rekke angrep på særaldersgrensene. Prosessen har grunnlag i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I denne avtalen lovte regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for de som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet har ikke regjeringen innfridd, sier Mette Nord.

Et pensjonssvik

– Dette er et pensjonssvik mot de ansatte med farlige og fysisk krevende jobber. De risikerer å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger uten en ny avtale om særaldersgrenser, sier Fagforbundets leder.

For 1973-kullet vil dette for en typisk helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år.

– 250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon. Høyreregjeringa og Frp har utsatt dem for et pensjonssvik, sier Mette Nord.

Les hele innlegget hos Fagforbundet

Powered by Labrador CMS