Fagforbundet

I «Norges beste brannmann» på TV Norge skal ti dedikerte brannmenn-og kvinner konkurrere både individuelt og som lag hver tirsdag frem til 20. desember. Serien viser også hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert arbeidsmiljø.

Hvordan har kvinnene det egentlig?

Brann- og redningstjenesten og ambulansetjenesten representerer de offentlige tjenestene som nyter stor respekt i befolkningen og som yter livreddende tjenester nå man er som mest sårbar.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag i Ambulanseforum nr. 5 2016

Men representerer de to tjenestene en like inkluderende og respektfull kultur internt blant de ansatte?

Tunge tak, prekær innsats og folk i livstruende situasjoner. Det er ofte hverdagen som møter ansatte i brann- og redningstjenesten og ambulansetjenesten.

Yrket er tøft, det samme kan arbeidsmiljøet være.

Krevende, fordi det forventes at du som ansatt skal være like tøff som de forventningene som stilles til yrkesutøvelsen, uansett bakgrunn og kjønn.

Ikke rart at kulturen fort kan bli såkalt «mannsdominert». Mannsdominert, fordi de kvalitetene man dyrker ofte er maskulinitet og forventninger om at man skal tåle et røft miljø.

Mange kvinner seg godt til rette i en mannsdominert arbeidskultur. Andre har vanskeligheter med å finne sin plass uten å gi avkall på sin innarbeidede sosiale kultur.

Skjev maktbalanse

Mannsdominerte yrker kan fort gi en skjev maktbalanse mellom kvinner og menn på samme arbeidsplass.

I ytterste konsekvens kan det medføre trakassering og overgrep, både mellom kollegaer og ansatt og overordnet. I en mannsdominert kultur kan det være vanskelig å være den som tar til orde for at «nok er nok».

I Fagforbundets arbeid med brann- og redningstjenesten har vi hatt et særskilt fokus på kvinnelige brannkonstabler i flere år.

Årsaken til dette er at brann- og redningstjenesten skal være et godt sted for alle å jobbe og fordi man skal tiltrekke seg de beste der ute, uavhengig av kjønn.

Da må arbeidsplassen har rom for ulikheter, og at ansatte setter grenser for å ivareta sin egen integritet og uønskede og ulovlige hendelser knyttet til kjønn og seksualitet.

Etablerte kulturelle strukturer

Arbeidet har vist at det kan være vanskelig å bryte opp etablerte kulturelle strukturer som tas for gitt og ofte er en del av arbeidsplassens identitet.

Det er heller ikke Fagforbundets intensjon å kjempe imot de gode verdiene som ofte er en del av arbeidsmiljøet: Nemlig samholdet mellom de ansatte og måten man ivaretar hverandre på.

Men utfordringer ved arbeidsmiljøet knyttet til kjønn må avdekkes, enten de utøves bevisst eller ubevisst.

Det skal være like naturlig og komfortabelt å være kvinne som mann både i brann- og redningstjenesten og ambulansetjenesten.

Fagforbundet har fortsatt en lang vei å gå for å avdekke og endre de negative sidene ved den mannsdominerte kulturen i brann- og redningstjenesten.

Stort forbedringspotensial

Heldigvis har Fagforbundet tøffe kvinnelige medlemmer som er villig til å sette ting på dagsorden. Utfordringene knyttet til kjønn i brann- og redningstjenesten og ambulansetjenesten er ikke identiske.

Men kulturen i begge har et stort forbedringspotensial.

Også i ambulansetjenesten vil man trenge de som vil og tør, sammen med tillitsvalgte, for å skape et sunt og åpent arbeidsmiljø. Vi utfordrer kvinner og menn, ledere og tillitsvalgte, til å sette dette på dagsorden også i ambulansetjenesten.

Powered by Labrador CMS