Fagforbundet

Arbeidstilsynets tilsyn i ambulansetjenesten – krevende krav

Arbeidstilsynet stiller klare krav til arbeidslokaler og arbeidstøy i ambulansetjenesten. Vi i Fagforbundet kan imidlertid ikke se at noen av ambulansestasjonene har det som kreves.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 5 i Ambulanseforum 2019.

Det har nylig vært tilsyn ved landets ambulansestasjoner.

Arbeidstilsynet melder om at 105 stasjoner i både by og distrikt har hatt tilsyn, noe som trygt kan sies å være representativt for tjenestene i hele landet.

Langt til mål - ren og uren garderobe

I oppslaget «Krav til arbeidslokaler og arbeidstøy i ambulansetjenesten» på arbeistilsynet.no gis det klare anbefalinger for oppbygning av en ambulansestasjon.

Det er imidlertid langt fram til vi er i mål.

Vi i Fagforbundet tolker det slik at ambulansestasjonene må ha to garderober per kjønn.

En av garderobene er for uren, hvor du skal kunne skifte ut av urent tøy, vaske deg med direkte tilgang til dusjer, og en ren garderobe hvor du skal ha egne private klær og rene arbeidsklær.

Merk deg gjerne også det som står om hvile og soverom. Det er noen skal- og bør-formuleringer der vi som representerer arbeidstakerne må være på vakt.

Hva er «tilstrekkelig antall skift av arbeidstøy»?

Arbeidstilsynet skriver at vi skal ha mulighet til å skifte langt oftere enn det vi gjør i dag:

«Arbeidsgiver skal sikre at ambulansearbeiderne har tilstrekkelig antall skift av arbeidstøy. Dette er en forutsetning for at rutinene for renhold av arbeidstøy skal kunne gjennomføres.»

Antall skift må basere seg på en risikovurdering og lokale forhold i ambulansetjenesten. Behovet kan variere i ulike deler av landet.

Vi må spørre oss hva som er tilstrekkelig skift av arbeidstøy?

Hvilke faktorer er det som definerer hva som er passe for akkurat din tjeneste? Dette er spørsmål vi alle, spesielt tillitsvalgte og vernetjenesten, må stille oss.

Arbeidstilsynets tekst tyder på at de mener vi i tjenesten har for vanskelig for å tilfredsstille hygieniske krav, og at det vil føre til økte kostnader for arbeidsgiver og gå utover kvaliteten på arbeidsklærne våre. Det er poeng som tillitsvalgte, vernetjeneste og representanter i diverse utstyr og tøygrupper må være oppmerksom på.

Krav til hvilerom, spiserom og toalett

Beredskapspunkt har vært en langvarig diskusjon i den tjenesten jeg kjenner. Det har blitt innført i relativt stort omfang og fram til nå skalert i beredskapspunkt 1 og 2, der 1 er enkle punkt, som bensinstasjoner og 2 er miniatyrstasjoner.

Beredskapspunkt 1 kan sammenlignes med beredskapsforflytning. Det blir interessant å følge diskusjonene landet rundt om krav tilsynet stiller til hvilerom, spiserom og toalettfasiliteter.

Det går klart fram at toalett samt spise- og hvilemulighetene ikke er tilfredsstilt på bensinstasjoner. Det tror jeg kan bli til hjelp for flere som har lange og ubehagelige beredskapsforflyttinger landet rundt, og kanskje til og med være til hjelp i ressursdiskusjoner i distriktene.

Fagforbundets tillitsvalgte klare til å ta kampen

Som alt annet, byr dette tilsynet på muligheter og utfordringer. Mulighetene ligger i bedre tilgang til hvile og ressurser. Utfordringene innebærer, for både arbeidsgiver og arbeidstaker, at det må store investeringer til for å tilfredsstille kravene.

Disse investeringsmidlene finnes per i dag ikke, og vi må unngå at arbeidsgiver bruker det til uønskede omorganiseringer.

Det kan få store konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Vi i Fagforbundet vet at våre lokale tillitsvalgte har det som trengs for å ivareta våre medlemmers interesser. Vi engasjerer oss lokalt så du ikke står alene i kampen for en best mulig arbeidshverdag for ambulansetjenesten.

Powered by Labrador CMS