Fagforbundet

Ambulansepersonell - Organiser dere!

Fagforbundet er stolt av sine medlemmer i ambulansetjenesten og ved kommunikasjonssentralene.Mange av oss har mye å takke dem for.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 4 i Ambulanseforum 2020.

Ambulansepersonell er ofte pasientens første møte med helsevesenet. Tjenesten er en del av sykehusenes kjernevirksomhet og forlengende arm.

En god akuttmedisinsk tjeneste sikrer befolkningens opplevde trygghet.

Ambulansetjenesten skal være best når det gjelder. Dette krever høy kompetanse og rask respons. Ambulansepersonell arbeider ofte selvstendig og i pasienters mest kritiske og sårbare fase. Oppgavene kan skje langt fra sykehus og øvrig helsepersonell.

Den kompetansen ansatte innehar som ambulansearbeider, paramedic og gode operatører av kommunikasjonssentraler gjør at vi i Norge har en faglig god akuttmedisinsk tjeneste.

Fremmer god fagutvikling

Fagforbundet har i alle år stått i spissen for den faglige utviklingen. Uten Fagforbundet hadde en ikke fått fagbrev for ambulansepersonell.

Fagforbundet har også vært en helt nødvendig bidragsyter i arbeidet for utvikling av en bachelor paramedic.

Fagforbundets størrelse og tyngde gjør at forbundet har stor innflytelse på mange av de områdene som regulerer både de ansattes arbeidshverdag og de akuttmedisinske tjenestenes arbeidsvilkår.

Forsvar av Arbeidsmiljøloven har vært et sentralt punkt de siste årene. Trygghet for arbeid og helse er viktig.

Jobber for gode arbeidsvilkår

Pensjonsvilkårene er under stadig press. For oss er det viktig å sikre en god alderdom. Fagforbundets arbeid mot privatisering av ambulansetjenestene har bidratt til at ansatte har fått sikre og trygge arbeidsvilkår.

I tillegg har vi fått en ambulansetjeneste som er en del av helheten i spesialisthelsetjenesten. Selv om vi har oppnådd mye, er de prehospitale tjenestene under press.

Nedleggelse av ambulansestasjoner, sentralisering av helsetilbudet i kommunene og avvikling av akuttsykehus-funksjoner gjør at tjenestetilbud svekkes. For Fagforbundet er dette prioriterte arbeidsområder hvor vi bruker vår innflytelse overfor alle aktuelle beslutningstakere.

Fagforbundet har fremmet krav om at vi får en samlet nasjonal plan forde akuttmedisinske tjenestene.

Det handler om kommunale ressurser, akuttsykehus-funksjoner, lokalmedisinske senter, kompetanseforhold, frivillige tjenester, tilbudet til fødende med mer.

For Fagforbundet er det viktig å ha et helsevesen som inngir trygghet uavhengig av hvor du bor.

Powered by Labrador CMS