Kronikk

Hege Sæthre har lang erfaring som sykepleier, i ambulansetjenesten og AMK-sentralen i Tromsø.

Sykehusdebatten: – Vi kan ikke trylle!

– Jeg elsker akuttmedisin og brenner for jobben min på AMK, men Helse Nord er i ferd med å feile stort, skriver Hege Sæthre i denne kronikken om sykehusdebatten.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk, skrevet av Hege Sæthre. Hun har lang erfaring som sykepleier, i ambulansetjenesten og AMK-sentralen i Tromsø. Innlegg og kronikker representerer skribentenes meninger. Hvis du ønsker å sende inn et kronikkforslag, kan du sende her

Denne kronikken ble skrevet før Helse Nords direktør trakk planen om endringer av sykehusene etter å ha møtt kritikk fra styret. De skal nå lage en ny plan, men debatten er fortsatt aktuell.

Det er for tiden ett stort engasjement hos den Nordnorske befolkningen, blant fagfolk og politikere, når Helse Nord på nytt vil legge ned den livsviktige akuttfunksjonen på våre lokalsykehus i Lofoten og Narvik. Aldri har det vel vært tent flere fakler, skrevet og delt flere debattinnlegg og folks ytringer i sosiale medier. Det er nå ny høringsrunde, men engasjement er fortsatt viktig.

Nå er det min tur!

Tross innlegg, debatter og rørende historier fra pasienter og fagfolk, så virker det foreløpig ikke som at virkelighetsforståelsen har nådd frem til Helse Nord og arbeidsgruppene.

AMK og R-AMK (Regional AMK med støttefunksjon og forvaltning av helikopter og ambulansefly i Tromsø, jobber for pasient og pårørende 24 timer i døgnet, hele året. Vi samhandler daglig med de andre AMK-sentralene i Nord-Norge og ellers andre sentraler i landet.

Når en legevaktslege eller sykehuslege i Finnmark, Vesterålen, Lofoten eller Helgeland trenger rask transport med helikopter eller ambulansefly, så ringer de oss. Vi starter en prosess med å finne beste løsning for pasienten. I prosessen sjekkes det ut hvilken ressurs som er mest hensiktsmessig å benytte blant annet med tanke på vær, samtidighet, stengte flyplasser, duty-tid på crew, behov for legefølge og grad av hast. Flykoordineringssentralen, medisinsk koordinerende og luftambulansekoordinator(for helikopter)+AMK lege er ofte i konferanse med lokal lege, lokal AMK og/eller mottakende lege. Dette er vi gode på!

Vi jobber daglig med å koordinere ambulansebil/båt, helikopter og ambulansefly i hele Nord-Norge. Men også helikoptertransporter til St. Olavs og fly til Oslo eller forsikringsturer ut av landet. Vi bistår Sverige og Finland med helikopter og ambulansebil der vi er raskeste ressurs, også dersom deres egne helikoptre ikke kommer frem på grunn av værutfordringer. Vi samhandler daglig med Hovedredningssentralen og ber ofte om bistand fra redningshelikoptrene til tidskritiske pasienter der vi ser denne ressursen som mest hensiktsmessig. Vi ivaretar 113 på Svalbard, tidlig varsling og planlegging dersom behov for rask transport ned til fastlandet.

Den viktige jobben med å planlegge og frakte akuttpasienter er noe vi kan og er dyktige på!

Men...vi kan ikke trylle!

Det gjøres vurderinger og omprioriteringer hele tiden, for inten ting er forutsigbart, heller ikke været. Her kan alt skje. Og det skjer, hele tiden!

Som fraflytta Reineværing med slekt, venner og bekjente i hele Lofoten, ser jeg med gru på den repeterende og uroende prosessen som Helse Nord har satt i gang etter bestilling fra helse,- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol. Der lokalsykehusene nok en gang må svi for problemer som stammer fra de større sykehusene i Bodø og Tromsø, og ikke minst fra dårlig ledelse i Helse Nord.

Som luftambulansekoordinator og 113 sykepleier er jeg kritisk til de forslagene Helse Nords arbeidsgrupper angivelig skal fremlegge for regjeringen.

Jeg stiller spørsmål til de vurderingene som er gjort rundt pasientlogistikk i blant annet Lofoten og Narvik. For jeg ser vanskelig for meg langdistanseoppdrag med akutt kritisk syke pasienter i ambulanse fra Å til Stokmarknes og Kjøpsvik til Harstad, spesielt når fly og helikopter kansellerer på grunn av værutfordringer.

Jeg mener at arbeidsgruppene til Helse Nord ikke kan ha snakket eller hørt på det fagpersonell, pasienter eller pårørende har prøvd å fortelle i denne saken. For en mer fravikende virkelighetsforståelse for «hvor landet ligger», må du langt inn i Oslogryta for å finne.

Virkelighetsfjernt

Risiko og sårbarhetsanalysen uten grunnleggende fakta,- og dokumenter tilgjengelig, og Helse Nord direktør, Marit Linds, feile påstander under Debatten på NRK, viser bare nok en gang hvor virkelighetsfjernt alt virker for Helse Nord og arbeidsgruppene.

Jeg undres over hvilken kunnskap disse gruppene har om geografi, avstander, værutfordringer, lokale forhold og ressurskoordinering. Klarer de å se hvilke konsekvenser kutt av livsviktig akuttberedskap har å si for lokalsamfunnene?

Jeg vil og Må nevne noe om været og utfordringer ved bygevær, isningsforhold og kraftig, vedvarende og turbulente vinder.

Direktør Marit Lind i Helse Nord sa på Debatten for noen uker siden at store avstander ikke var et problem for oss i nord, for løsningen var bare å bruke helikopter og fly for å løse pasienttransport. Videre fortalte hun at været ikke hadde noen større betydning. For ifølge en periode på 1,5 år, var det kun to pasienter i Kirkenes og tre pasienter på Leknes som ikke hadde fått fly eller helikopter på grunn av værutfordringer.

Dette er ikke tilfelle og er direkte feilinformasjon!

Et hån mot oss

For oss som daglig jobber opp mot leger i distriktene og lokalsykehusene, så vet vi at det er snakk om veldig kanselleringer i løpet av ett år på grunn av vær. Dette vet også de som jobber med pasientforflytning fra lokalsykehus og i distrikter. Disse pasienttransportene utsettes ofte i påvente av bedre værutsikter og noen blir liggende på vent i dagevis i påvente av å komme opp i systemet.

Helse Nords påstander er et hån mot oss som forvalter ressursene, for pasientene som venter på hjelp, mot lokalsykehusene og distriktsleger, som gjør så godt de kan for å hjelpe pasientene i påvente av transport.

Vi har mye vær her i nord. Været gir oss periodevis store utfordringer med pasientflyt. Det må være en ønskedrøm fra arbeidsgruppa at været ikke er en faktor. Eller er det uvitenhet og mangel på forståelse?

Vi kan ikke og skal ikke belage oss på at helikopter og ambulansefly alltid kommer frem til pasientene. Det er derfor vi har lokalsykehus! Det er disse som holder liv i pasienter og bringer håp for pårørende.

Fjernes akuttberedskapen vil tryggheten blant folket automatisk forsvinne. Spesielt når veien og brua er stengt og bil/båt og/eller luftambulanse ikke kan bistå.

Det vil gå liv mellom Å-Stokmarknes den dagen været er utfordrende og pasienten er tidskritisk!

Bevaring av kompetanse

Jeg mener at Helse Nord har feilet, og at i søken etter mer langsiktige og bærekraftige mål, så har de gått seg vill.

Kanskje de heller burde starte en ny ROS-analyse, der søken etter svar på årsak til manglende helsepersonell, hva som skal til for å beholde kompetansen og hvordan få utdannet helsepersonell tilbake til yrkene, blir sett på...og gjerne bruke mer enn to dager på arbeidet!

Når det gjelder bevaring av kompetanse, så behøver vi som jobber på gulvet å bli sett, hørt og ivaretatt av en tilstedeværende ledelse. En ledelse som er god på å lede og som ser nytten av fagutvikling. En ledelse som kan være med på å skape en god og meningsfull arbeidsplass og arbeidshverdag. Vi behøver bedre lønn og arbeidsforhold, men aller viktigst er godt arbeidsmiljø!

På sikt mener jeg at summa samarium så vil dette føre til mindre vikarbruk og overforbruk av gjenværende helsepersonell.

Det kreves endring i riktig retning og det er ikke for sent å snu!

Hege Sæthre

Powered by Labrador CMS