Innlegg

Innskriver Jonny Ånonli etterspør åpenhet rundt rapporten fra Grette som ble bestilt av Helse Nord-Trøndelag.

– Rapporten kostet millioner - når får vi se den?

Rapporten fra advokatfirmaet kostet nesten tre millioner kroner. I dette innlegget stiller ambulansearbeider Jonny Ånonli spørsmål om når rapporten blir offentliggjort usladdet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et innlegg som representerer skribentenes meninger. Hvis du ønsker å sende inn et kronikkforslag, kan du sende her.

Helse Nord-Trøndelag, prehospital klinikk. En offentlig arbeidsgiver og spydspiss i foretaksmodellen, eller er det en svært kritikkverdig arbeidsgiver som ikke følger arbeidsmiljøloven § 1-1?

Saken startet høsten 2022 med fortsettelse langt ut i midten av 2023. Flere lokale aviser skriver om fryktkultur blant vikarer i ambulansetjenesten, bevisst lufting og omgåelse av AML § 14-9, diskriminering av gravide, trakassering av enkeltansatte og klinikklederen sine ulovlige lydopptak.

Administrerende direktør tar første grep. Bestiller advokatfirma Grette til å utarbeide en granskningsrapport på nevnte saker. Rapporten kommer sent, og sladdet for offentligheten. Rapportens sider som ikke har vært sladdet er alarmerende, alt ovennevnte er svært sannsynliggjort. Faktura på flere millioner bekrefter også dette.

Adm.dir sitt andre grep: Forflytter daværende klinikkleder over til økonomiavdelingen, hvor han får jobb som 60 prosent økonomirådgiver og 40 prosent som lederstøtte. Dette til tross for ovennevnte lovbrudd som han har vært delaktig i selv, samt lederne han hadde under seg.

Responsen fra avdelingsleder og seksjonsledere som har blitt tatt i løgn etter løgn i undersøkelsessaken til Grette som det står svart på hvitt i rapporten, tar ut sympatisykemeldinger grunnet forflyttingen av klinikkleder og belastningen det har vært å bli tatt med buksene nede.

Utdrag i eposter til administrerende direktør:

1: «Som avdelingsleder for ambulanseavdelingen har jeg full tillit til Øystein Sende som klinikkleder. Den behandlingen som han har blitt utsatt for tar jeg sterk avstand fra. KPT uten Øystein Sende som klinikkleder vil være ødeleggende, dette kommer vi raskt til å få se. Mvh (...)»

2: Rådgiver KPT: «(…)med bakgrunn i de siste måneders opplevelser har jeg ikke lengre tillit til HNT og adm.dir Annamaria Forsmark, og anser det ikke som forsvarlig å være ansatt i HNT. Jeg har 100 % tillit til Øystein Sende som klinikkleder. Mvh (...)»

Her ser vi altså en offentlig ansatt i en posisjon som klinikkleder, med millionlønn, får støtte fra sin lederstab, tross alle beviselige lovbrudd, tillitsbrudd og løgner til granskerne øverste leder har leid inn.

Som faktaopplysning så er noe av det avdelingsleder henviser til, vikarproblemet for før de sykmeldte seg (avdelingsleder, fagleder og ressursansvarlig) fornyet ikke de noen vikarkontrakter så de ønsket at klinikken skulle gå en sommer i møte med katastrofal mangel på vikarer da alle kontraktene skulle avsluttes 1.6.23. Heldigvis var det oppegående ansatte i klinikken som varslet konstituert klinikkleder om dette ca. 20. mai, så det ble ordnet forlengelse og sommeren ble reddet.

Utdrag fra den sladdete rapporten: «Grette finner ikke Sendes forklaring troverdig og viser til at hans forklaringer har endret seg i takt med at han har blitt forelagt relevante bevis. Tilsvarende gjelder for Hammers forklaringer, som fremstår som tilpasset i etterkant av samtaler med Sende.»

Hadde det ikke vært for de lokale avisene, Dagbladet og Ambulanseforum, hadde denne saken bare blitt feid under teppet. Strutseeffekten har vi nå sett gjennom sommeren, da flere i lederstaben har sykmeldt seg for så å komme tilbake nå i midten av august, og for å presentere at de skal dra rundt for å bygge opp tilliten igjen. Hvordan de har tenkt å bygge på raste grunnmurer er de fleste usikre på.

Når, eller om, Helse Nord-Trøndelag med direktør i spissen skal slippe rapporten til nesten tre millioner usladdet er usikkert. Administrerende direktør har nå latt alle komme tilbake til sine jobber, så et forsvarlig arbeidsmiljø uten ulovligheter kan vi vel ikke forvente de neste årene heller.

Ambulansearbeider Jonny Ånonli.

Powered by Labrador CMS