Kronikk

Alle ambulansetjenester å får samme journalsystem og samme multimonitor. Er tiden inne for nasjonal utsjekk og nasjonale fagdager?

KRONIKK: Er tiden kommet for nasjonal utsjekk og nasjonale fagdager?

I løpet av 2024 kommer alle ambulansetjenester til å få samme journalsystem og samme multimonitor. Dette i kombinasjon med at stadig flere er med i felles retningslinjer for ambulansetjenesten (FRAm) kan gjøre det mulig med nasjonal utsjekk, og dermed nasjonale fagdager.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk, skrevet av Astrid Karina V. Harring, stipendiat, OsloMet og Trine Møgster Jørgensen, studieleder & forsker, OsloMet. Hvis du ønsker å sende inn et kronikkforslag, kan du sende her

I løpet av 2024 kommer alle ambulansetjenester til å få samme journalsystem og samme multimonitor. Dette i kombinasjon med at stadig flere er med i felles retningslinjer for ambulansetjenesten (FRAm) kan gjøre det mulig med nasjonal utsjekk, og dermed nasjonale fagdager.

Nasjonal utsjekk

Felles innkjøpsavtaler, først med Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) og siden 2016Sykehusinnkjøp HF, har redusert variasjonen i bilparken og utstyrsoppsettene i ambulansetjenesten. Men ikke før i år har det virkelige store skiftet kommet, med felles anskaffelse av elektronisk pasientjournal og multimonitor. Om vi ser dette skiftet i sammenheng med fremveksten av FRAM kan vi ane muligheten for felles nasjonal utsjekk, langt der fremme i det fjerne.

Men det trenger ikke være langt og fjernt. Enn så lenge er ambulansetjenesten delt i 18 helseforetak (HF) og ikke samlet i ett fellesskap som Luftambulansetjenesten HF og Pasientreiser HF. Men fordelene av enhetlig utforming kan vi likevel benytte oss av. For autorisasjoner er nasjonale, og om utstyret er likt og prosedyrene er like, med mindre lokale tilpasninger der det er tvingende nødvendig, da skal det være fult mulig å kunne bruke det samme personellet i flere tjenester.

La meg ta mitt eget distrikt som eksempel. Når jeg tar en ambulansevakt i Sætre, som er eid av Vestre Viken HF, men disponeres av AMK Oslo, er jeg utsjekket med fulle sertifiseringer. Sætre er en del av Asker kommune, og har to ambulansestasjoner. Den andre stasjonen, Asker, er eid av Oslo Universitetssykehus, ett annet HF. Der er jeg ikke ansatt i ambulansetjenesten og om jeg skulle ønske å bli det må jeg på flere dagers utsjekk og lokal innfasing, for å ta en vakt som ambulansearbeider uten sertifiseringer. Om jeg skulle ønske å kunne gi sterke smertestillende, vil det ta meg ca. tre måneder som avsluttes med en OSCE-prøve, i tillegg til utsjekk og lokal innfasing. Tre måneder fordi der er fartøysjefrollen, per nå, inkludert i «trinn 3» i deres kompetanseplan. Innad i samme kommune er det altså to vidt forskjellige behandlingstilbud jeg kan tilby, avhengig om jeg kommer med den ene eller andre ambulansen.

For å beholde sertifiseringer stilles det krav til at må man jobbe ett par hundre timer i året, i hver av tjenestene. Ikke samlet, selvsagt. Tidvis, innstilles biler fordi det er mangel på personell i ett HF selv om det sitter tilgjengelig personell i omkringliggende tjenester. De er ikke «rett personell». Om man hadde hatt en nasjonal utsjekk; på utstyr og prosedyrer så ville det vært tilstrekkelig med lokal innfasing, for å lære seg særegenhetene i det området. Det hadde gjort at vi raskere kunne få personell i drift, gi økt fleksibilitet og større tilfang av ekstravakter. Dette er både økonomisk- og ressursbesparende.

Nasjonale fagdager

Med felles nasjonal utsjekk kan vi implementere nasjonale fagdager. Tenk om dette kunne gått på rundgang?! At ett HF fikk ansvar for fagdag 1 i 2025, eller om hvert helseforetak avga en personellressurs hver til ett fellesskap hvor de samlet seg om temaer og eventuelle tester som skal gjennomføres per kalender år. Tenk hvilke ressurser som hadde blitt frigitt, eller hvor høy kvalitet hver fagdag kunne holdt om det var ett større fellesskap som sammen satt seg inn i samme tematikk. For de ansatte hadde det også vært klare fordeler, hvor hvert personell kun ville trengt å møte på en av disse fagdagene, og fått det godkjent i alle HF man har ansettelsesforhold. Dette ville redusert arbeidsbelastningen på lokal fagstab, det ville kunne frigitt ressurser til drift og vært med på å sikre at pasienter får et likeverdig tilbud med hensyn på kvalitet.

Og med felles utsjekk og fagdager, kan vi spørre oss om tiden er inne for å etablere Helseforetakenes nasjonale ambulansetjeneste, herunder Ambulansetjenesten HF?

Powered by Labrador CMS