Hopp til hovedinnhold
Med FørsteBEST brukes fasilitator og simulering, etterfulgt av refleksjon. Foto: Jørn Finsrud.
Med BEST-metoden brukes fasilitator og simulering, etterfulgt av refleksjon. Foto: Jørn Finsrud.


– Tverrfaglige team viktig for pasientene

– Det er ikke så ofte at vi i ambulansen får være med og øve sammen med de andre gruppene i helsetjenesten. Derfor er det viktig å få ambulanseperspektivet inn i samhandlingskjeden.

Det sier May-Lill Klaudiussen som er paramedic i ambulansetjenesten på Senja. Hun er en av deltagerne som er med på fasilitatorkurs på legevakten ved Ringerike sykehus.

Ambulanseforum er på besøk når FørsteBEST har fasilitatorkurs på Ringerike. Der treffer vi også Geir Jøran Sara fra ambulansetjenesten i Alta, som er en av initiativtakerne. Han forklarer at hensikten med programmet er at hele team som deltar i behandling av pasienter også skal delta i treningen.

Fakta: BEST


I 1997 ble BEST-modellen ble utviklet i Norge, Dette ble gjort for å sikre en bedre behandling av hardt skadde pasienter på sykehus. BEST var i utgangspunktet forkortelse for Bedre og Systematisk Traumebehandling, men ettersom det nå trenes forskjellige team med denne modellen står BEST nå for Bedre og Systematisk Teamtrening.

Metoden man bruker til dette er fasilitator og simulering. Videre følger felles refleksjon. De forskjellige yrkesgruppene kan være ambulansearbeidere, sykepleiere, fastleger, legesekretærer, jordmødre og andre som jobber innen helse. Under simuleringene har deltagerne de samme rollene som de ellers har i deres aktuelle yrkesgrupper. Det legges også vekt på at treningen skal utføres på den lokale arbeidsplassen, med utstyr og ressurser som er tilgjengelig. Dette kan da for eksempel skje på akuttstuen på legevakten, som der fasilitatorkurs er når Ambulanseforum treffer kursdeltagerne på Ringerike.

Ellers er det ikke uvanlig å benytte seg av andre aktuelle scenarier, som eksempelvis fødestue eller i en svømmehall, eller med en iscenesatt ambulanseutrykning. Noe av hensikten med fasilitatorkurs er også at de aktuelle fasilitatorene lærer å planlegge og gjennomføre simuleringsøvelser. På den måten skal det bidra med god og faglig oppdatert trening på de aktuelle arbeidsplassene.

– BEST er ikke akuttmedisinske kurs, men skiller seg ut med at yrkesgruppene ofte trener hver for seg. Det er en metode for å trene lokale akuttmedisinske team i tidskritiske hendelser. Vi fokuserer på hvordan lagarbeidet i tidskritiske og stressende situasjoner med samhandling, ledelse og kommunikasjon. Dette er noe vi har holdt på med regelmessig siden 2007, forteller Sara. 

Geir Jøran Sara fra ambulansetjenesten i Alta er en av initiativtakerne da BEST-modellen kom igang 1997. Foto: Jørn Finsrud.
Geir Jøran Sara fra ambulansetjenesten i Alta er en av initiativtakerne da BEST-modellen kom igang 1997. Foto: Jørn Finsrud.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.