Hopp til hovedinnhold
Sørlandet sykehus søker ny medarbeider. Foto: Sørlandet sykehus.
Sørlandet sykehus søker nye medarbeidere. Foto: Sørlandet sykehus.


Ledige stillinger på Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus har ledige stillinger som paramedisiner / ambulansearbeider med autorisasjon.

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/Nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift.

Fra 01.01.2024 er ambulansetjenesten organisert i 3 seksjoner, Seksjon Vest, med underliggende enheter, Lister 1, Lister 2, Lindesnes. Seksjon Midt med underliggende enheter, Midt 1, Midt 2, Setesdal. Seksjon Øst med underliggende enheter, Øst 1 og Øst 2.

Vi søker etter ambulansearbeidere med autorisasjon og har følgende stillinger ledig i følgende enheter:

Lister 1:  Ambulansestasjonene i Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal:
1 x 50% stilling fast, for tiden Sirdal.

I denne seksjonene vil det også være behov for ytterligere stillinger i 100% eller 50% stillingsstørrelse, arbeidssted er pt. ikke avklart.

Setesdal: Ambulansestasjonene i Valle, Bygland og Evje:

1 x 100% stilling fast, for tiden Bygland

1 x 50% stilling fast, for tiden Evje

Øst 2: Ambulansestasjonene i Nissedal, Fyresdal og Gjerstad:
1 x 100% fast stilling, for tiden Fyresdal

Det forutsette fleksibilitet og en må kunne påregne arbeid på flere stasjoner.

Ved intern omrokering kan det bli ledig andre stillinger/vikariater i seksjonene.

Søkere bes å skrive i søknaden hvilke-/n stilling det søkes på.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for paramedisiner med autorisasjon

 • Bidra til akademisk utvikling av ambulansefaget
 • Veiledning av personell
 • Instruktør på interne kurs etc.
 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Arbeidsoppgaver for ambulansearbeider med autorisasjon

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå (gjelder paramedisin stillingene)
 • Autorisert ambulansearbeider
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider
 • Du liker å jobbe med mennesker, liker å ta ansvar, evner å se og lytte til dine ansatte.

Vi tilbyr

 • Trivelig stasjonsmiljø
 • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning, KLP
 • En utfordrende og spennende jobb 
 • Tillegg for arbeid på flere steder

Kontaktinformasjon

Anders AlmelienSeksjonsleder Øst Telefon:916 47 388

Lars Jørgen ModalenSeksjonsleder Midt Telefon:932 44 466

Marius Christian TallaksenSeksjonsleder Vest Telefon:416 25 083

Søknadsfrist: 03.12.2023 
Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel: Paramedisiner m/autorisasjon/ambulansearbeider m/autorisasjon 
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100, 50
Startdato: 01.01.2024