Hopp til hovedinnhold
Droner kan brukes til mye. Her drone med hjertestarter. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Tester ut drone utstyrt med hjertestarter

Stavanger kommune er med i et EU-prosjekt for å utvikle droner til bruk i nødssituasjoner. Onsdag ble dronene vist fram.

Demonstrasjonen av hvordan en drone kan bidra i en nødssituasjon ble gjort ved Mosvatnet i Stavanger.

Først «fraktet» den en hjertestarter, deretter ble det vist hvordan også medisiner og annet akuttmedisinsk utstyr kan bli fraktet med dronen mellom et apotek og en legevakt for eksempel. Dette skriver Dagsavisen på sine nettsider.

Økt kompetanse

– Stavanger kommune er med i EU-drone prosjektet Airmour. Dette gir oss verdifull læring og gir oss en mulighet til å påvirke framtidens løsninger innen nødmedisinske tjenester i Europa, sier Rygh.

– Vi deltar også for å bidra til økt kompetanse og kunnskap omkring droner i regionen vår og skape ny næring innenfor drone- og nødmedisinske tjenester, som også EU satser på, legger han til.

– Hvorfor var planen å ha den første demonstrasjonsflygingen her?

– En av grunnene til at den første flygingen skulle skje i Stavanger er at Ehang Scandinavia AS, operatøren som flyr dronene i EU-prosjektet, har lokal tilhørighet her i Stavanger.

Det har også vært av avgjørende betydning for at EU valgte å tildele prosjektet til oss, sier Rygh.

Uten kø

Onsdagens demonstrasjon skulle foregå med en liten lastedrone.

Til neste år er planen å fly med en mye større drone som har plass til to personer med medisinsk kompetanse om bord på/til et egnet sted, men hvor og når er ikke bestemt ennå.

– Hva er fordelene med denne teknologien?

– Noe av fordelen med droner er at de kan operere i luftrommet der det ikke er køer på samme måte som på bakken. Det er ikke behov for å bygge nye og dyre veier.

Dronene som nå testes ut går på batteri, i forhold til andre transportmidler skal prosjektet se om dette kan bidra til å løse framtidens nødmedisinske utrykninger på en mer bærekraftig måte.

– At dronene i framtiden skal fly autonomt og uten pilot, vil også bidra til færre menneskelige feil, påpeker han.

Tidlig stadium

– Er det noen utfordringer da?

– Utfordringene i dag er at vi ennå er i et tidlig stadium, der lover og regler for bruk av nødmedisinske droner ennå ikke er på plass. I tillegg er det ulike regler i hvert land, slik at det er en jungel å finne ut hvordan man kan fly i de ulike land og regioner, sier Rygh.

Han påpeker også at viktige områder innen datasikkerhet og personvern må utforskes.

– Alt dette må på plass før man kan sette slik teknologi i daglig drift og har et marked med lover og regler som fungerer.

Dette er viktige områder som EU-prosjekter slik som Airmour tar opp problemstillinger på og prøver å besvare. Disse svarene kan gi innspill til myndigheter og luftfartsmyndigheter og andre i hele EU for å komme noen steg videre.

– Vi i Stavanger håper at kunnskapen og lærdommen vi nå får i prosjektet kan bidra positivt til dette og til at regionen vår kan stå sterkere rustet framover, sier Rygh.