Hopp til hovedinnhold
Pulsoksymeteret i en bergensambulanse. Illustrasjonsfoto: Geir Anders Rybak Ørslien
Pulsoksymeteret i en bergensambulanse. Illustrasjonsfoto: Geir Anders Rybakken Ørslien


Tester ny teknologi: Måler puls og pust – uten en eneste ledning

St. Olavs hospital prøver ut ny radarteknologi for måling av puls og pustefrekvens.

– I dag baseres teknologien på at man kobler ledning på pasientene. Det er tidkrevende og gjør det vanskelig å følge med på flere samtidig.

Det vi nå skal prøve ut, er å få målingen automatisk inn på telefon eller PC-skjerm, og vi ønsker at systemet gir alarm når målingene er utenfor normalområdet, sier assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand i et intervju til Dagens Medisin.

Måling av pustefrekvens uføres i dag manuelt ved norske sykehus.

– Det gjøres ved å se på at brystkassa hever seg, og ved å telle hvor mange ganger det skjer per minutt. Dette er ikke noe som kan gjøres kontinuerlig, og det er ofte ikke så veldig korrekte målinger.

Testes mot «gullstandarden»

I prøveprosjektet står VitalThings for sensorteknologien, mens DNV Imatis står for digitale løsninger som gir helsepersonellet sanntidsinformasjon om pasientene.

Flere kommuner og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er også med på prosjektet som er støttet av Innovasjon Norge.

Det nye systemet skal testes det neste halvannet året, parallelt med «gullstandarden», nemlig de eksisterende systemene.

– Vi tenker i utgangspunktet å teste systemet i observasjonsrommene våre. Med vår pasienttilstrømming får vi da testet dette på en god måte, sier Laugsand.

Han tror Autoskår-prosjektet kan ha stor betydning for helsesektoren generelt.

– Ikke bare for akutten, men også ved sengeposter og i sykehjem. Kanskje også i privatmarkedet etter hvert.

Radarbasert sensorchip

Administrerende direktør Bård Benum i VitalThings forklarer teknologien til Dagens Medisin:

– Vi bruker en radarbasert sensorchip. Den registrerer ørsmå bevegelser som vi oversetter til tolkninger av ulike form for livstegn.

Vi jobber da både med avansert signalbehandling, antennedesign samt dataprosessering og maskinlæring for å oversette dette til ulik type informasjon og tjenester.

I dag vil St. Olavs hospital hente ut data om pustefrekvens og puls fra radarmålingen. Det vil skje helt kontaktløst. Visjonen til sykehuset er imidlertid å gjøre mest mulig kontaktløst.

Hva vi får kontaktløst i fremtiden, blir spennende å se. Det vi gjør i dag, trodde ingen var mulig for fem til ti år siden, sier Benum.

Kontinuerlig og kontaktløst

Ole Kristian Thu, medisinsk sjef i VitalThings, legger til at ved å kunne overvåke pusten kontinuerlig ved hjelp av radarteknologien, kan man fange opp hendelser man ikke får hentet opp ved intervallbasert overvåking.

– Hyppig overvåking av pusten når man driver med dosering av sterke smertestillende, er viktig.

Thu tror også at kontaktfri teknologi vil gjøre det lettere å overvåke demente eller deliriske pasienter.

Det er helt nytt og unikt at viktige vitalia kan overvåkes kontinuerlig og kontaktløst. Det er også helt nytt hvordan helsepersonell kommer til å håndtere utstyret på.

Nå brukes monitorer som står i et hjørne og piper, men med denne teknologien kan sykepleiere få tilgang til monitoren via arbeidstelefonen.

Systemet innpasses i arbeids-hverdagen på en helt annen måte enn vanlig medisinsk utstyr, påpeker han.