Hopp til hovedinnhold
Ledig stilling i Vestre Viken helseforetak.
Ledig stilling i Vestre Viken helseforetak.


Stasjonsleder i Vestre Viken

Vestre Viken søker deg med kaldt hode og varmt hjerte som finner motivasjon i å lede en høykompetent ansattgruppe etter ambulanseavdelingens føringer og verdier på Drammen ambulansestasjon.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 

Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss

Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Drammen ambulansestasjon er en aktiv stasjon i distrikt 1 med flere ambulanser, syketransportbil og legebil. Ansattgruppen består av ambulansearbeidere, studenter, sykepleiere, lærlinger, paramedisinere og "fagbrev på jobben"-kandidater. Det er flere fagutviklere knyttet til stasjonen. Stasjonen har stedfortredende stasjonsleder som jobber 50% administrativ.

Vi søker ambulansearbeider/paramedic/paramedisiner/sykepleier til funksjon som stasjonsleder.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig stilling med funksjon som stasjonsleder på andre ambulansestasjoner. 

Vi jobber for å bli best med de midlene vi har til rådighet mot en null visjon. Null feil og null skader. Null feil i pasientbehandling, samt null skader på pasienter, eget personell, biler, utstyr og stasjoner. Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede.
Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for delegerte oppgaver som daglig oppfølging og drift av stasjonen i tråd med gjeldende økonomiske føringer, lovverk og interne retningslinjer.  
 • Jobbe for et godt og trygt arbeidsmiljø med inkludering og utvikling av medarbeidere.
 • Oppfølging av personell etter krevende operative hendelser
 • Balansere gode relasjoner og effektiv administrativ oppfølging
 • Endringer på ansvarsområder, organisasjon og arbeidsoppgaver må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider/paramedisiner/sykepleier.
 • Sykepleier må ha relevant prehospital erfaring
 • For ambulansearbeidere og sykepleiere er det ønskelig med videreutdannelse som paramedic. 
 • Leder- og administrasjonserfaring eller utdannelse er en fordel.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

 • Du har evne til å lede og inspirere
 • Du viser integritet og gode personlige holdninger
 • Du viser gode samhandlingsevner med medarbeidere, andre ledere og tillitsvalgte
 • Du fokuserer på innovasjon: Fremmer ideer og har gjennomføringsevne
 • Du setter viktigheten av tilstedeværelse høyt
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser.

Vi tilbyr

 • Deltagelse i Vestre Vikens lederutviklingsprogram.
 • Stasjonsledersamlinger, både på avdeling- og seksjonsnivå. 
 • Personlig utvikling.
 • God opplæring. 
 • 100% administrativ dagtidsstilling. 
 • Stasjonslederfunksjonen lar deg jobbe tett på førstelinjepersonellet.
 • Gode støttefunksjoner. 
 • Det skal bygges to nye stasjoner i Drammen og du får være med på denne spennende endringen. 
 • En arbeidsplass med fokus på mangfold.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Søknadsfrist: 13.11.2023  
Arbeidsgiver: Vestre Viken 
Sted: Drammen 
Stillingstittel: Stasjonsleder
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100 
Webcruiter-ID: 4723652711

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

 Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!