Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsbilde. Fra Prosjekt Oppfølging av førstehjelper. Foto: Svein Lunde, SUS


Slår alarm om trafikanters lave førstehjelpskunnskap

I 2022 har antallet dødsulykker på norske veier økt kraftig.

Nå oppgir 6 av 10 nordmenn i en ny undersøkelse at de ikke er beredt til å gi livreddende førstehjelp hvis de kommer først frem til en bilulykke.

– Funnene er urovekkende, sier daglig leder Thomas Berg Green i en sak publisert på Norsk Førstehjelpsråd sine nettsider.

Førstehjelpskunnskap er kompetansen du håper du aldri får bruk for. Samtidig er befolkningens innsats ved ulykker og livstruende sykdom en kritisk del av beredskapssystemet i Norge.

Innbyggernes evne til å gi førstehjelp er helt sentral for hvor mange liv som reddes hvert år.

– Ifølge en ny landsdekkende undersøkelse utført av Norstat på vegne av Norsk Førstehjelpsråd, fremkommer det at kun 4 av 10 føler seg i stand til å yte god førstehjelp hvis de skulle være først fremme ved en alvorlig bilulykke, sier Thomas Berg Green.

Et stort tankekors

Berg Green, som selv har over 20 års erfaring som paramedic ved Oslo Universitetssykehus, mener funnene i undersøkelsen er et stort tankekors.

For ifølge Statens Vegvesen omkom dobbelt så mange på norske veier første halvår i år sammenlignet med første halvår i fjor.

Pr. august er det registrert 90 trafikkdrepte mot 80 i hele 2021. I tillegg kommer et høyt antall hardt skadde.

Frykter liv går unødig tapt

– Det er bra at 38 prosent sier seg beredt til å kunne gjøre en god innsats som førstehjelpere dersom de skulle være først på skadestedet.

Men 61 prosent oppgir altså ikke at de hadde kunnet gi god hjelp. Nær 4 av 10 sier rett ut at de i «liten» eller «meget liten» grad føler seg beredt til å gi første-hjelp.

Vi frykter skadeomfanget er unødig høyt og at liv går tapt som følge av dette, sier Berg Green.

Undersøkelsesresultatene viser blant annet at:

  • 8 av 10 har gjennomført et førstehjelpskurs etter grunn- eller videregående skole
  • 2 av 10 har altså ikke gjort det
  • 44 prosent av de som har gjennomført et førstehjelpskurs gjorde dette for «mer enn 5 år siden»
  • 33 prosent – 1 av 3 - oppgir at det er maksimalt 2 år siden de gjennomførte et slikt kurs
  • Færre kvinner enn menn har gjennomgått et førstehjelpskurs (24 vs 18 prosent)

- For noen vil frykten for å komme opp i en akuttsituasjon være så skremmende, at man ikke tør å ta det inn over seg og heller skyver problemstillingen foran seg.

Vi er selv ansvarlige for vår egen helse, men det er positivt om vi kan gå rundt i samfunnet og føle oss trygge på at vi også kan ta vare på hverandre, legger Berg Green til.

Aksjonsdag 10. september: Alle kan gi førstehjelp

– Dette viser med all tydelighet at det er altfor lenge siden altfor mange har vært på et førstehjelpskurs. Heldigvis er det slik at det er veldig enkelt å gi livreddende førstehjelp.

Derfor gjennomfører vi et landsdekkende arrangement 10. september under parolen «Alle kan gi førstehjelp», sier Berg Green.

Da vil befolkningen møte representanter fra mange av våre frivillige organisasjoner på torget, på gata, på stranda, på brygga, på kjøpesenteret eller på vei inn i marka over hele landet.

De kommer til å gi enkel informasjon om hvordan effektivt yte livreddende førstehjelp.

– Vi gjør dette for å bevisstgjøre befolkningen, og for å vise hvor enkelt det er å bidra til å redde liv, enten i trafikken eller i andre sammenhenger, sier Berg Green.