Hopp til hovedinnhold
På webinaret om møtet med mennesker i akutte psykiske kriser. Foredragsholdere (f.v.) Anne Kristine Bergem, Stein Ove Raanes, Hege Topstad, Fredrik A. Walby og Jon Eirik Prytz. Foto: Ambulanseforum


Se hele webinaret om møtet med mennesker i akutte psykiske kriser her

Ambulanseforums andre webinar handlet om møtet med mennesker i akutte psykiske kriser.

Se alle foredragene og også spørsmålene i etterkant. TRIGGER-VARSEL - i dette webinaret handler to av foredragene om temaet selvmord.

Litt av bakgrunnen for dette webinaret er at regjeringen og helseministerens ønsket en satsing på psykisk helsevern, også utenfor sykehus, og mindre bruk av politi på oppdrag med mennesker i akutte psykiske kriser.

I 2015 ble det satt i gang flere prosjekter i prehospital tjeneste med øremerkede midler for å gi bedre tjenester til psykisk syke utenfor sykehus.

Førte disse prosjektene til bedre kunnskap om og et bedre tilbud til disse pasientene? Ved siden av fire rent faglige foredrag, gir to av foredragsholderne også innsikt i ambulansetjenestens perspektiv på oppdrag med mennesker i akutte psykiske kriser.

Se hele webinaret her

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.