Hopp til hovedinnhold
Jo Kramer Johansen. Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix


Responstid bør ikke være kvalitetsindikator alene. Jo Kramer-Johansen, NAKOS

NAKOS (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) har selvsagt meninger om responstid som kvalitetsindikator.

– NAKOS sine meninger om behovet for å følge prehospitale tjenester med et bredt utvalg kvalitetsindikatorer velkjent for både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, konstaterer Jo Kramer-Johansen, som representerer NAKOS på dette webinaret.

Johansen er anestesilege og professor ved Oslo universitetssykehus. Han jobber i Luftambulanseavdelingen, i Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og ved Universitetet i Oslo, og er faglig leder ved Norsk hjertestansregister og Hjertestarterregisteret.

I den rapporten beskrives også NAKOS sine tanker om responstid som kvalitetsindikator.

I konklusjonen anbefaler NAKOS

  • Responstider for ambulansetjenesten og kommunal vaktlege bør defineres i forbindelse med etablering av regionale og lokale planer for akuttmedisinsk beredskap.
  • Mål for responstider må kombineres med relevante kliniske kvalitetsindikatorer og måling av behandlingsresultater.
  • Kravet til slik beredskapsplanlegging må formuleres i forskrifts form (”akuttforskriften”).
  • Responstider må være forpliktende mål (servicemål) for akuttmedisinske tjenester på lokalt og regionalt nivå.
  • Beredskapsplaner, mål for responstider og kvalitetsindikatorer må være gjenstand for jevnlige revisjoner.