Hopp til hovedinnhold
HJEMMEVAKT: Snøbørsting av ambulanse. Vinteren er lang i Finnmark, og ikke alle har en garasje bilen kan stå i når den er hjemme. Foto: Alf Ove Hansen
Hjemmevakt i Finnmark. Bildet er tatt fra en annen sak. Foto: Alf Ove Hansen


Mener helseforetak bryter flere lover og ikke tilrettelegger for nok hviletid for ambulansearbeiderne

Verneombud for ambulansearbeiderne i Alta, Gro-Anita Olsen Sætrum er lei av at Finnmarkssykehuset ikke gir tilpasninger til hviletid.

NRK har fått innsyn i et varsel om kritikkverdige forhold ved bilambulansetjenesten i Finnmark.

I varselet beskyldes Finnmarkssykehuset for å bryte Vegtrafikkloven, Arbeidsmiljøloven og Helsepersonelloven ved å ikke tilrettelegge for hviletid.

– Nå er jeg så lei av hvordan Finnmarkssykehuset holder på, sier verneombud i Alta, Gro-Anita Olsen Sætrum.

Varselet ble sendt i september 2020, men ingenting har blitt bedre ifølge verneombudet.

Finnmarkssykehuset sier på sin side at de har jobbet målrettet med forbedring etter at de mottok varselet.

– Frykter for liv og helse

Jeg vet aldri når jeg får sovet neste gang når jeg går på disse vaktene.

Olsen Sætrum var på en såkalt to døgns-vakt da NRK møtte henne.

Da vi møtte henne følte hun seg heldig.

– I dag er jeg heldig fordi jeg har fått sovet. Ofte får du kanskje tre timer og så er hviletiden din over.

Hun sier at de får minimalt med søvn hvert døgn de er på jobb.

– Jeg har vært så trøtt at jeg ikke skjønner hva som feiler pasienten, sier Olsen Sætrum.

Olsen Sætrum går både to døgns-vakter og tre døgns-vakter. Hun sier at det ofte føles som om hun har vært på fylla i tilsvarende antall dager når hun er ferdig.

Og så må du bruke tre dager på å hente deg inn, og etter det skal du på jobb igjen i to nye døgn. Det er arbeidshverdagen i Alta.

Olsen mener det er flere ting som gjør at det kan være utrygt å være ambulansearbeider og pasient på veiene i Finnmark.

Uvær, glatte veibaner og mørketid er utfordrende nok i seg selv, og blir enda verre hvis sjåføren ikke har fått hvilt nok.

En ting er at man kan krasje på tur ut, men du kan også gjøre fatale feil ute hos pasienten fordi at du føler at du egentlig burde vært hjemme og sovet. Det er konsekvensen av den rovdriften som blir drevet på oss til tider.

Hun forklarer at det er arbeidsgiver og fagforeningene som skal passe på at hviletiden blir ivaretatt i henhold til lokal avtale.

– Både ambulanseforbundet Delta og Fagforeningen har vært passive når det kommer til ordningen ambulansearbeiderne i Alta har, sier Olsen Sætrum.

Og det er ingen som kontrollerer hvor mange timer ambulansearbeiderne faktisk er på veien.

Olsen Sætrum sier også at arbeidsgiver har fratatt de ansatte muligheten til å melde bilen ut av drift. Og at Finnmarkssykehuset med dette bryter arbeidsmiljøloven.

– Har mistet troen på offentlige instanser

Det første varselet ble altså sendt i september i 2020. Det omhandlet flere punkter med det verneombudet mente var kritikkverdige forhold på arbeidsstedet.

Det ble også sendt et eget varsel på hviletid i mars i år.

Olsen Sætrum sier at de ikke kommer til å slutte å kjempe før Finnmarkssykehuset har fått en bedre ordning på plass.

Etter det Olsen Sætrum mente var manglende respons fra arbeidsgiver, sendte hun varselet videre til Arbeidstilsynet, Helsetilsynet og Vegvesenet.

Men heller ikke fra de disse instansene følte ambulansearbeiderne i Alta at de fikk hjelp.

Ingen av dem kunne gjøre noe. Helsetilsynet sendte varselet til fylkesmannen som sendte det tilbake til Finnmarkssykehuset. Statens vegvesen sa at det var politiet som måtte behandle lovbrudd på vegtrafikkloven.

– Har dere vurdert å anmelde disse lovbruddene?

– Vi har snakket om det, men det sitter langt inne å ta det skrittet og faktisk gjøre det.

– Hviletid er en utfordring i Norge

Ola Yttre er forbundsleder i ambulanseforbundet Delta.

Han sier at det å få gjennomført hviletid er et nasjonalt problem for ambulansearbeidere.

– Vi har store utfordringer med å få god nok hvile ettersom antall oppdrag har økt over år.

Han forklarer at når en ambulansearbeider er på jobb, er det kun den aktive tiden i bilen som registreres.

Man tar ikke med i betraktningen de andre tingene som ambulansearbeiderne nå er pliktig til å gjøre i løpet av en arbeidsdag.

– Dagens turnus gir for stor belastning

Til NRK sier klinikksjef for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen, at de er enige i at det er utfordringer med den turnusen ambulansearbeiderne har.

– Vi vil redusere risikoen for å komme i situasjoner som varselet beskriver, sier klinikksjefen.

Nilsen er imidlertid ikke kjent med at ambulansearbeiderne frykter for liv og helse til både arbeiderne og pasientene.

– Men vi tar det selvsagt svært alvorlig.

Han sier videre at det er mulig å ta en ambulanse ut av drift, men at det er enhetslederen som må gjøre det.

Den samme enhetslederen må i så fall hente inn nytt personell for å ivareta beredskapen.