Hopp til hovedinnhold
Steinar Olsen på webinar om responstid.
Steinar Olsen på webinar om responstid.


Hvorfor endre kvalitetsindikatoren for responstid?

Steinar Olsen i Helsedirektoratet redegjør for endringsforslaget til responstider.

Helsedirektoratet foreslår at responstider på kommunenivå skal måles som 50 persentil, altså median, ikke 90 persentil som tidligere, og at responstider ikke skal måles per ambulansetjeneste, men ut fra AMK-områder.

En liten høringsrunde i de regionale helseforetakene (RHF) viser at de er positive til forslagene, med noen få innsigelser.

Et eksempel på hvilket utslag det vil gi er i Helse Førde. Der har 90-persentilen på kommunenivå stort sett ligget på 33 minutter, altså utenfor anbefalingen på 25 minutter i grisgrendt strøk.

En endring til median vil føre til at responstidene registreres som mellom 12 og 13 minutter. Da er måloppnåelsen plutselig virkelig god.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.