Hopp til hovedinnhold
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve.
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve. Ambulansetjenesten sitt smittevernutstyr for dråpesmitte. Foto: Truls Melbye, ambulansearbeider St. Olavs hospital


Fullt på intensiven: Må flytte alvorlig syke koronapasienter til andre sykehus

Lørdag ettermiddag ble en covid-19 pasient flyttet fra Ahus. Dette er respiratorpasient nummer 19 som er flyttet med intensivambulanse i mars. 12 av dem er flyttet fra Ahus

19 alvorlig syke covidpasienter er hittil i mars transportert i intensivambulanse mellom sykehusene i Helse Sør-Øst. Alle har vært koblet til respirator under transport, skriver VG på sine nettsider.

11 av de 19 er flyttet fra Akershus Universitetssykehus til sykehusene i Oslo.

– Vi flytter ikke disse pasientene hvis vi ikke må. Det er best for covid-pasienter å ikke måtte flyttes. Flyttingen er et nødvendig onde, sier overlege Christian Buskop, avdelingsleder luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus.

Han har vakt på basen på Lørenskog, vegg i vegg med Akershus Universitetssykehus. Herfra styres intensivtransportene med ambulanse, helikopter og fly.

Fredag ble «ikke-covid» pasienter flyttet i intensivambulanse fra sykehusene i Oslo til sykehusene i Kristiansand, Lillehammer og Hamar. Alle var respiratorpasienter.

Det ble også vurdert en flytting til sykehuset i Arendal for å frigjøre intensivkapasitet på sykehusene i Oslo-området.

– Aldri flyttet så mange

De siste ukene kaller avdelingsleder Buskop for «all time high»: De 19 alvorlig syke covid-pasientene som er flyttet, har alle vært på respirator under transporten og smittebærende. Det gjør transporten krevende.

Med full desinfisering i etterkant, regner personalet med at et transportoppdrag av covid-pasient mellom sykehusene i Oslo, varer i fire timer.

– Det er mange debatter om intensivkapasitet. Vi er her som en kompensasjon fordi vi vet at intensivkapasieten er dårlig. Nå flytter vi intensivpasienter fra et sykehus til et annet i et omfang vi aldri har opplevd før, sier Buskop.

– Vi vet at Ahus har et stort trykk. De siste ukene har vi flyttet 2-3 covidpasienter hver dag. Vi har daglige møter med de andre intensivavdelingene i Oslo og i Helse Sør-Øst.

Det er også fullt på Lovisenberg, Bærum sykehus og Oslo Universitetssykehus som er i gul beredskap, sier Buskop.

Har økt bemanningen på intensivambulansen

Intensivambulanseteamet har fått ekstraordinære midler og er bemannet opp. Det sier Buskop at var helt nødvendig for å få systemet til å henge sammen.

– Hadde vi ikke fått det, hadde det vært vanskelig. Vi satte hardt mot hardt. Vi flytter ikke en intensivpasient hvis vi ikke får ekstra midler. Nå går det i 4 uker om gangen.

Vi har økt åpningstiden for intensivambulansen for å kunne ta unna transportbehovene. Det er et stort press på intensivkapasiteten og helt avgjørende at vi klarer å få systemet til å henge sammen.

Vi har også andre pasienter vi skal ta vare på, sier Buskop.