Hopp til hovedinnhold
Tom Erik Dønnestad er fagleder ambulanse i Røde Kors på Agder, men har også 31 års fartstid på ambulansen i Kristiansand. Og mener det er en vinn-vinn situasjon hvis Hjelpekorpsene kan avlaste førstelinjetjenesten med ordinære overflyttinger.


Frivillige førstehjelpere: Utnyttes ressursene optimalt?

Frivillige førstehjelpere er med på å sikre god akuttberedskap ute i distriktene - men utnyttes ressursene godt nok?

Skillet mellom den ordinære førstelinjetjenesten og ambulansene til de frivillige organisasjonene har i alle år vært rimelig klare.

De sistnevnte har i stor grad vært benyttet til vakttjenester ved ulike arrangementer samt under leteaksjoner og større ulykker.

I løpet av Corona-tiden har man sett en større glidning enkelte steder, bl a i Agder hvor de frivillige med sine hvite beredskapsambulanser har løftet noen av de mindre dramatiske transportene av skuldrene til en førstelinjetjeneste med mer enn nok å gjøre.

Fornuftig utnyttelse av resursene i en kortere tidsperiode. Er dette en oppgavefordeling som burde utvikles ennå bedre?

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.