Hopp til hovedinnhold
Mange pasienter er undertriagerte . Derfor er det viktig at ambulansepersonell fanger opp flere som har alvorlig skade. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Mange pasienter er undertriagerte . Derfor er det viktig at ambulansepersonell fanger opp flere som har alvorlig skade. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


– For mange undertriagerte pasienter

– Det er viktig at ambulansepersonell og AMK fanger opp flere som har alvorlig skade. Det kan redde liv, sier Marianne Dahlhaug og Olav Røise, ved Nasjonalt traumeregister. De viser til at det i dag er for mange undertriagerte pasienter.

Nasjonalt traumeregister (NTR) registrerer alle de alvorligste og potensielt alvorlige traumeskadene i Norge, meldt inn av sykehusene selv. Registeringen skal bidra til økt kvalitet i behandlingen av traumepasienter. I årsrapporten for 2021 har de hatt særlig fokus på pasienter som er undertriagerte, altså pasienter som har alvorlige skader, men hvor dette ikke fanges opp, og dermed ikke utløser traumealarm. 

I 2021 var det 1 293 pasienter som ble definert som alvorlig skadd (ISS ≥16), men 289 av disse pasientene ble ikke mottatt med traumeteam ved ankomst første sykehus. 

– Dette utgjør en nasjonal undertriage på 22 %, nesten en fjerdedel av de alvorlig skadde. Det betyr at det er en systemsvikt, sier faglig leder ved Nasjonalt traumeregister, Olav Røise, og tilføyer: – Hele kjeden må fungere optimalt for å fange opp de som er mest skadde.

Eldre er overrepresentert i denne gruppen. 

Alvorlig skade ved laveenergifall

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.