Hopp til hovedinnhold
Slagambulanseforskning Karianne Larsen er en av fem stipendiater som forsker eller har forsket på prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag prehospitalt gjennom midler fra blant annet Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Nadia Frantsen
Slagambulanseforskning: Karianne Larsen er en av fem stipendiater som forsker eller har forsket på prehospital diagnostikk og behandling av hjerneslag prehospitalt gjennom midler fra blant annet Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Nadia Frantsen


Fire ganger så mange slagpasienter har fått behandling innen én time på slagambulansen

I 2014 rullet den første norske slagambulansen ut på norske veier som en del av et forskningsprosjekt. Hvilke funn har blitt gjort i løpet av disse sju årene?

I oktober 2014 var slagambulansen i Østfold ute på sitt første oppdrag. Bilen var utstyrt med CT- scanner og utstyr for trombolysebehandling og blodprøver.

En anestesilege og to ambulansearbeidere bemannet bilen. Ved hjelp av CT-scanneren tok de bilder av hjernen som spesialistene ved Sykehuset Østfold Kalnes tolket.

Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Karianne Larsen er stipendiat og nevrolog i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hun har hatt ansvaret for å strukturere og analysere dataene før publisering, skriver Stiftelsen Norsk Luftambulanse i sitt nyeste magasin.

27. mars i år var siste dagen for datainnsamling i slagambulansen. Nå skulle dataene analyseres før publisering av forskningsresultatene. I den siste utgaven av magasinet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, publiseres noen av hovedfunnene i studien.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.