Hopp til hovedinnhold
Hjerte-lungeredning og påkoblet hjertestarter. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Danmark: Ny metode i behandling av prehospital hjertestans

Det nye PIT CREW-konseptet har mål om å øke overlevelsen ved hjertestans med forhåndsfordelte roller.

Når ambulansearbeiderne og legene i Region Sjælland nå skal gjennomgå sin årlige HLR-trening, skal de for første gang undervises basert på PIT CREW-konseptet, skriver den danske nettsiden Beredskabsinfo.

Hensikten med det nye konseptet er å sikre færrest mulig avbrudd, bedre muntlig kommunikasjon, og at de ulike teammedlemmene på stedet ikke kommer i veien for hverandre.

Med PIT CREW-konseptet er undervisningen basert på forhåndsbestemte roller og oppgaver for hver enkelt deltaker, fremfor at de ulike oppgavene fordeles mellom hver enkelt på stedet slik det har vært tidligere.

– Vi håper at innføringen av PIT CREW-konseptet øker sjansen for overlevelse og gir innbyggerne en mer profesjonell behandling, sier Thomas Lynge Andersen, utdanningskonsulent og paramedic ved Prehospitalt senter i Region Sjælland.

Konseptet er utviklet nasjonalt, men Region Sjælland er den første regionen som fullt ut utvider og lærer opp alle ansatte i ambulansetjenesten.

Mål å unngå perioder uten sirkulasjon

En av medutviklerne av PIT CREW-konseptet er paramedisiner Michael Lund Byskov. Sammen med andre instruktører og fagutviklere har han vært ansvarlig for opplæringen.

– Ved behandling av hjertestans er det avgjørende at det opprettholdes sirkulasjon i form av hjertekompresjoner.

Mye tyder på at når den nye metoden er innarbeidet, og alle kjenner rollene sine, som er en del av PIT CREW-konseptet, blir flyten i behandlingen bedre, sier Michael Lund Byskov.

Han forklarer at hvis man under behandlingen av hjertestans må avgjøre hvem som bytter med hvem og hvor mange runder med kompresjoner man tar hver, så går det på bekostning av pasienten.

Da vil dødtiden øke og det blir opphold i sirkulasjonen til pasienten.

– Til syvende og sist er målet med det nye konseptet å bedre overlevelsen for pasientene som behandles for hjertestans, sier Michael Lund Byskov.

Lærer opp 550 ansatte

I løpet av 2022 skal rundt 550 ambulansearbeidere og leger gjennomgå opplæringen etter det nye konseptet.

– Det har krevd mye planlegging, men det er verdt det, sier Thomas Lynge Andersen.

I tillegg til PIT CREW-konseptet vil deltakerne også oppleve at instruktørene vil ha mye fokus på å kunne bruke det de har lært i det virkelige liv.

– Det deltakerne lærer må gi mening og kunne overføres til deres hverdag. Ellers risikerer vi at endringene ikke blir gjennomført, sier Thomas Lynge Andersen.