Hopp til hovedinnhold
Fra cockpit i luftambulanse i Nord-Norge. Foto: Wikimedia Commons Foto: Bjørn Egil Johansen


Babcock: Debatt på faglig grunnlag?

Enkelte politiske partier ønsker en løsning med et statlig driftsselskap, for å unngå konkurranse om å levere disse tjenestene. Kunnskapen og det faglige grunnlaget som ligger på bordet, viser imidlertid at den beste løsningen er å forbedre dagens modell.

Dette skriver Marius Hansen, daglig leder Babcock Norden, og Ronny Repvik, daglig leder Babcock Norge i en kronikk til nettsiden Nordnorsk Debatt.

Helsetilsynet har lagt frem en svært kritisk rapport om forhold ved ambulanseflytjenesten som ikke fungerer som det skal. Spesielt i Nord-Norge har ambulanseflyene en viktig funksjon.

I mange tilfeller kan det stå om liv og død. Derfor er det viktig at debatten om fremtidig organisering skjer på et faglig grunnlag.

Utfordringen ligger hovedsakelig utenfor det flyoperative

Helsetilsynet peker hovedsakelig på kritikkverdige forhold før bestilling av ambulansefly. Siden Babcock kun har ansvar for det flyoperative, begynner vår jobb når bestillingen kommer fra helseforetakene.

Vi ønsker likevel et tett samarbeid med helseforetakene om utvikling av alle ledd i tjenesten, og skal gjøre vårt for at vi skal kunne løse de beskrevne utfordringene sammen.

Enstemmig utvalg anbefaler dagens modell

Selve organiseringen av det flyoperative har et eget ekspertutvalg sett på.

Et enstemmig utvalg anbefaler at helseforetakene bør ha ansvaret for den medisinske delen av tjenesten, mens profesjonelle luftfartsselskaper står for det flyoperative.

De viser til at konkurranse gir bedre muligheter for å heve kvaliteten på materiell og utstyr, og at dette er den beste modellen for å sikre et best mulig forhold mellom pris og kvalitet.

Statlig luftfartsselskap?

Det var Gro Harlem Brundtlands regjering som i 1988 besluttet at luftambulansetjenesten skulle være nasjonal, og at det skulle være konkurranse om den rent flyoperative delen.

Staten skulle ha ansvar for kvaliteten på tjenesten, men man ønsket at de beste aktørene skulle konkurrere om å utføre den flyoperative delen.

Ifølge ekspertutvalget har dette ført til at Norge i dag har verdens beste ambulanseflytjeneste.

Alternativet til dagens modell, er at staten oppretter et eget luftfartsselskap som får ansvar for den flyoperative delen av tjenesten, anskaffelse av materiell osv.

Kvalitet, kostnad og effektive anskaffelser

En vurdering av om man bør bytte driftsmodell, bør etter vår mening baseres på tre forhold: Det må gi bedre kvalitet, lavere kostnader, og bedre evne til å anskaffe materiell.

I den forbindelse kan vi nevne følgende:

  • Regulariteten er bedre enn noensinne. Så langt i 2021 har de døgnbemannede flyene vært tilgjengelige i 97,83 prosent av tiden, innenfor det som regnes som operatørens ansvar. Gjennom hele 2020 var gjennomsnittet 96,78 prosent per måned.
  • Babcock som stort internasjonalt konsern, kan på en effektiv måte anskaffe nytt materiell, slik vi nå gjør med den nye jeten som skal settes inn i tjenesten fra høsten.
  • Babcock investerer flere titalls millioner i en hangar i Tromsø, som kan vedlikeholde andre fly enn Babcocks egne, og på den måten skape nye arbeidsplasser i Nord-Norge.
  • Ved statlig overtakelse mister Nord-Norge en stor privat arbeidsplass, med internasjonale forgreninger, og sitt nordiske hovedkontor plassert i Tromsø.

Utfordringer med operatørbytter må løses

Ekspertutvalget har også sett på operatørbyttet i 2019.

De fleste fikk sikkert med seg de store utfordringene operatørbyttet medførte, og utvalget trekker særlig frem to forhold som årsak: Det var usikkerhet rundt pilotenes arbeidssituasjon, og alle basene skulle overtas samtidig.

Løsningen utvalget foreslår er at pilotene sikres jobb uavhengig av fremtidig operatør gjennom virksomhetsoverdragelse, og at det legges opp til en gradvis overtakelse av basene. Dette er tiltak vi støtter fullt ut.

Bør forbedre dagens modell

Enkelte politiske partier ønsker en løsning med et statlig driftsselskap for å unngå konkurranse om å levere disse tjenestene.

Det er selvsagt et helt realt standpunkt, hvis man mener at et statlig flyselskap er bedre skikket som operatør enn et privat flyselskap.

Kunnskapen og det faglige grunnlaget som ligger på bordet, viser imidlertid at den beste løsningen er å forbedre dagens modell.