Hopp til hovedinnhold
Babcock sitt jetfly under take off. Foto: Luftambulansetjenesten HF


Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norge

Nytt ambulansefly skal brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa. Når det ikke er på oppdrag for EU, skal flyet inngå i ordinær nasjonal luftambulansetjeneste.

Ambulanseflyet er en del av rescEU-ordningen, og det skal være stasjonert i Norge i perioden 2021 til 2027, opplyser Helse Nord sine nettsider.

Høsten 2020 inngikk Norge avtale med EU-kommisjonen om å etablere og drifte et ambulansefly for transport av pasienter i Europa med høy-risiko for smitte.

Bakgrunnen for etableringen er at EU kommisjonen har besluttet å opprette særskilte kapasiteter som en tilleggsreserve for rask respons til alvorlige katastrofer og kriser i Europa.

– Covid-19 pandemien viser hvor viktig samarbeid på tvers av myndighets- og landegrensene er når en alvorlig krisesituasjon treffer mange land samtidig, sier Helse Nord RHFs administrerende direktør Cecilie Daae.

Koordinerer oppdraget med innføring

Oppdraget med å realisere ambulanseflykonseptet ivaretas av Helse Nord RHF på vegne av de fire helseregionene. Helsedirektoratet ivaretar dialogen med EU. Anskaffelse, utrustning og beredskap for flyet finansieres av EU.

Ambulanseflyet skal utstyres og bemannes slik at det kan transportere en pasient i Europa med høy-risiko for smitte.

Flyet skal bemannes med helsepersonell med spesialkompetanse, og det skal ha særskilt medisinsk utrustning for transport av nevnte kategori pasienter.

Flyet er ifølge Norges søknad til EU planlagt til å inngå som en del av den ordinære norske luftambulanseflåten når det ikke er i oppdrag for EU. Når flyet brukes i ordinært transportoppdrag i Norge er det norske myndigheter som skal betale for bruken.