Hopp til hovedinnhold
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Akuttbil i distriktet: Har reddet flere menneskeliv med frivillig beredskap

Han er på nødnett-radio på fritida, rykker ut til ulykker i bygda, og har trolig reddet over åtte menneskeliv.

Anestesisykepleier Erling Marius Grønvold er alltid på jobb.

Siden 2005 har han vært på ulønnet frivillig beredskap døgnet rundt. Han er koblet opp på nødnett-radioen, slik at han alltid kan rykke ut dersom en alvorlig ulykke skjer i hjemkommunen Nordre Land.

– I løpet av alle disse årene har jeg reddet kanskje 8–10 menneskeliv. Dette er veldig meningsfullt, sier Grønvold til NRK.

Enda bedre utstyr i akuttbilen

For at Grønvold i fremtiden skal komme ennå raskere fram har han og lokalsamfunnet nå gått sammen om å kjøpe inn en gammel politibil.

Den er gjort om til en akuttbil, og skal erstatte privatbilen han har brukt fram til nå.

I tillegg til bilen har de også gått sammen om en hjertekomprimeringsmaskin, som skal installeres i bilen.

– Vi er heldige som har Erling Marius, sier Marit Rønningsveen Flaten.

Hun er leder i det lokale helselaget til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Torpa Helselag i Nordre Land har nemlig samlet inn penger fra lag og foreninger i bygda siden 2020.

Dette ble til sammen 180 000 kroner. I tillegg til bilen og hjertekomprimeringsmaskinen ble det også penger til en hjertestarter ved Torpa barne- og ungdomsskole.

Omlakkert politibil

Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken, sier at bilen er et samarbeid og spleiselag mellom kommunen, politiet og Sykehuset Innlandet.

– Det er fantastisk å ha slike mennesker som han i bygda, sier Dokken.

Bilen er kjøpt fra politiet for en billig sum. Deretter har Erling Marius jobbet videre med ombygging, og har selv brukt rundt 25 000 kroner på bilen.

Støtte fra Sykehuset Innlandet

I arbeidstida jobber Erling Marius i ambulansetjenesten på Dokka og på sykehuset i Gjøvik.

Luftambulanselege Dag Frode Kjernlie sier at opplegget skjer i nært samarbeid med Sykehuset Innlandet.

– Innsatsen til Grønvold er helt enestående. Jeg kjenner ikke til at det finnes liknende eksempler her i landet, sier han.

Grønvold bor i Nord-Torpa, og har dermed kort avstand både til de store hyttefeltene i Synnfjell og til lokalbefolkningen.

– Hjertekomprimeringsmaskinen gjør at jeg har frie hender. Dermed er det enklere å gi behandling, for eksempel legge inn pusterør i luftrøret til en pasient eller gi medisiner.

Han sier også at det er en lettelse å kunne bruke en utrykningsbil istedenfor en vanlig personbil.

– Hva er det som driver deg?

– Det er interesse for faget, og at jeg kan utgjøre en forskjell for folk.