Hopp til hovedinnhold
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia
Dansk ambulanse. Illustrasjonsfoto: Alf van Beem, Wikimedia Commons


Akutt mangel på ambulansepersonell i Danmark

Mangelen på ambulansepersonell er så stor i Region Hovedstaden at ansatte blir tvunget til umenneskelige arbeidsforhold.

Ambulansepersonell i Region Hovestaden blir presset til ta på seg ekstravakter, melder den danske avisen Ekstra Bladet.

I alt mangler Hovedstadens Beredskab, som er ledende leverandør av ambulansetjenester i regionen, å dekke opp for 444 vakter med ambulansepersonell over de neste åtte uker.

Ansatte som frykter å miste jobben ved å møte i Ekstra Bladet, sier enstemmig at de føler seg presset til å ta på seg disse ekstravakter, jobbe vakter på 12 timer på rad uten pause og flytte sommerferien.

Omtrent den samme situasjonen gjelder Falck, som er regionens andre leverandør av ambulansetjenester.

Er blitt hverdag

Kim Hammershøj er styreleder for Redningsmannens Fagforening, som ble grunnlagt i 2017 på grunn av misnøye blant 1600 personell i frontlinjen over en rekke avtaler forhandlet av 3F og FOA, som representerer de to ambulansetjenestene.

Han er daglig ansatt som redningsmann i Falck, men snakker gjennom sitt arbeid i Redningsfagforeningen daglig med sine kolleger i Capital Emergency Management Agency.

Han bekrefter at turnusen for både Falck og Hovedstadens Beredskab er så presset at folk må ta ekstravakter.

Dårlige arbeidsforhold har blitt hverdagslige for oss. Bruk av tvang for å fylle opp turnusen er helt uakseptabelt, spesielt når det skyldes dårlig planlegging.

Tvang bør være begrenset til store katastrofer. Ambulansepersonell kjører og behandler pasienter hele vakten, fra de starter om morgenen til de drar hjem om kvelden - uten pauser. Så alvorlig er situasjonen blitt, sier Kim Hammershøj til Ekstra Bladet.

I følge avtalen har arbeidsgiveren lov til å ringe folk til å jobbe på fridagene.

Flere ambulansepersonell slutter

De pressede arbeidsforholdene har ført til at flere av ambulansepersonellet har sluttet i jobben, sier Kim Hammershøj.

Dette har akkumulert seg over en årrekke med dårlige tariffavtaler og dårlige arbeidsforhold for mine kolleger. Dette har fått enkelte til å slutte i jobben, og den utviklingen har gått raskere og raskere i det siste.

Det er en ond spiral og folk blir ganske enkelt presset på ekstravakter. Flere forteller at de ikke får nok tid sammen med familien sin.

Situasjonen i hovedstadsregionen er så alvorlig at han ikke tror at de kan bemanne nok ambulanser til å drive en tjenesten forsvarlig.

– Driftssituasjonen i Region Hovedstaden er helt kritisk. Det skjer daglig at vi har biler ute av drift fordi ingen tar på seg ekstravaktene. Vi klarer ganske enkelt ikke å følge med.

Svarer på kritikken

Ekstra Bladet har konfrontert Hovedstadens Beredskab om de pressede ansatte. Operasjonsleder og talsmann Tim Ole Simonsen erkjenner at det er problemer med å få turnusen til å gå opp.

– De ansattes arbeidsmiljø er veldig viktig for oss. Det skal være trygt å gå på jobb i Hovedstadens Beredskab. Dessverre har ambulansetjenesten vår blitt utfordret i løpet av sommeren av flere grunner.

Den generelle mangelen på ambulansepersonell i Danmark gjør det vanskelig å fylle ledige stillinger. Hvis vi kunne, skulle vi ansatt ti trente ambulansepersonell nå med en gang.

Han berømmer videre de ansatte for å ha tatt en stor sving gjennom koronakrisen, som førte til at ferien til de ansatte ble utsatt.

– De ansatte har gjort en kjempeinnsats ved å ta på seg ekstravakter, og noen har også utsatt ferien. I denne langstrakte prosessen med koronaviruset, som ingen kunne forutse, har de ansatte dermed gjort en enorm innsats.

Men vi som organisasjon føler nå ettervirkningene av den store innsatsen og fleksibiliteten som de ansatte har vist i løpet av perioden.