Arbeidstid

Legene vant mot Spekter

Publisert Sist oppdatert

Rikslønnsnemndas kjennelse kjennes ugyldig i sin helhet, melder Dagens Medisin.
For om lag én måned siden ble rettssaken mellom Spekter og Akademikerne helse avsluttet i Arbeidsretten. Stridens kjerne var om Rikslønnsnemnda gikk utover sin kompetanse da de videreføre avtalen om 60 timers arbeidsuker for leger. Mandag ettermiddag kom dommen.
Fire mot tre
Arbeidsrettens flertall mener Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, mot Legeforeningens vilje.
Opp til fagforeningen
Arbeidsrettens flertall viser til at det bare er fagforeninger med innstillingsrett som har den mest vidtrekkende avtaleadgangen, begrunnet i at «slike foreninger forutsettes å ha de nødvendige forutsetninger for å ivareta både vernemessige og sosiale hensyn ved avgjørelsen om at det skal avtales unntak fra lovens minimumsvern».
– Dette har vært en kamp om medbestemmelse og retten til å trekke tilbake de videste unntakene fra loven i norsk arbeidsliv. Dommen er enormt viktig – ikke bare for oss, men for hele det organiserte arbeidslivet, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse, i en pressemelding.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS