Arbeidsmiljø

Tilsyn med ambulansetjenesten i hele landet

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet gjennomfører i disse dager tilsyn i ambulansetjenesten. Dette som en del av en nasjonal satsning i helse- og sosialsektoren, forteller de på sine nettsider.

– Vi går målrettet inn i ambulansetjenesten fordi de som arbeider der, eksponeres for flere risikoforhold i arbeid sitt. Det gjelder blant annet tunge løft, smittefare, belastende arbeidstidsordninger og vold og trusler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
Tilsynene gjennomføres i et utvalg av ambulansestasjoner under hvert helseforetak.

Mer utsatt for sykdom og skade

Ambulansearbeidere har flere arbeidsrelaterte helseproblemer enn andre arbeidstakere generelt, og også sammenliknet med arbeidstakere innenfor andre helserelaterte yrker. De er også mer utsatt for å bli skadet på jobb, og har tidligere pensjonsalder på grunn av helseproblemer, enn andre yrkesgrupper.
Kunnskap fra forskning og Arbeidstilsynets erfaringer fra tidligere tilsyn viser at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i ambulansetjenesten kan bli bedre enn i dag. Det er blant annet behov for bedre kartlegginger og risikovurderinger, samt flere forebyggende tiltak.

Motivere til HMS-arbeid

– Vi ønsker å gi ansatte og ledere i ambulansetjenestene økt kunnskap, motivasjon og drahjelp i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Målet er å bidra til at helseforetakene blir bedre i stand til å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og skader blant ambulansearbeiderne, sier Vollheim.
I tilsynene vil Arbeidstilsynet undersøke hvordan ledere, ansatte og verneombud samarbeider om å forebygge uheldige belastninger knyttet til ergonomi, vold og trusler og risiko for smitte i arbeidet.
Les hele pressemeldingen hos Arbeidstilsynet

Powered by Labrador CMS