Arbeidsmiljø

– #Metoo har virket - men hvorfor ikke ta et kjapt gratiskurs i håndtering og forebygging av seksuell trakassering?

Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse utført av Aftenposten viser at nær to av tre nordmenn mener #metoo har redusert seksuell trakassering og har satt søkelys på et reelt problem. Samtidig trengs det mer kursing.
Et tretimers gratiskurs i regi av Arbeidstilsynet og LDO er på turne nå.

Samtidig understreker initiativtakerne bak oppropene #stilleforopptak og #ikketilforhandling at kampen langt fra er ferdigkjempet, selv om de er positivt overrasket over funnene i #metoo-undersøkelsen til Aftenposten.
En hovedtillitsvalgt og et verneombud har etterlyst klare holdninger i ambulansetjenestene.
Aftenpostens kommentator Sarah Sørheim skriver at #metoo har virket.
Ambulanseforum skrev omforholdene i ambulansetjenesten i fjor - om kvinnelige ambulanselærlinger og ambulansearbeidere som følte seg utrygge på jobb, i årets siste utgave.
Les også: Hold kjeft eller mist jobben?
Mer:Likestillingsombudets ti steg for å håndtere seksuell trakassering på jobb
På Ambulanseforums konferanse i år holdt Claus Jervell, direktør i Likestillings- og diskrimineringsombudet foredrag. (PDF fra foredraget.)

Jervell hadde også en time med Møt eksperten-sesjon med disse foredragsslidene hvor flere ambulanseledere og hovedtillitsvalgte var til stede.
På siste slide ga han en kursoversikt over kommende gratiskurs framover. Kurset er på tre timer:
• Tromsø 18. oktober
• Trondheim 19. oktober
• Bergen 19. november
• Stavanger 20. november
• Oslo 27. november
Her presenteres blant annet seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.
Påmelding på www.settestrek.no
Les også mer om reaksjoner på undersøkelsen til Aftenposten her
Powered by Labrador CMS