Ambulansekrasj

Bilulykke.

Ambulansearbeider ble dømt i Agder tingrett

Ambulansearbeideren som var involvert i ulykken på E18 ved Arendal i mars i fjor stiller spørsmål til beviskravet, og anker nå dommen.

Publisert Sist oppdatert

Det var 4.mars i fjor at ambulansen som ambulansesarbeideren kjørte ble påkjørt bakfra av en lastebil like øst for Torsbuåstunnelen i Arendal.

Tre ambulansearbeidere og en lege satt i ambulansen. Den erfarne legevaktlegen lå i koma i flere uker, og ambulansearbeiderne ble lettere skadet.

Tatt for lite hensyn til at ambulansen var i utrykning

I retten stilte ambulansearbeideren som kjørte bilen spørsmål ved beviskravet etter at hun i Agder tingrett ble dømt av to legdommere. Fagdommeren mente at tvilen var så stor at hun måtte frifinnes.

I skarp kontrast til de to meddommerne uttalte tingrettsdommer Øyvind Strand at "Det foreligger en rekke usikkerhetsmomenter som må komme den tiltalte til gode".

Videre uttalte Strand at påtalemyndinghet har tatt for lite hensyn til at det er snakk om utrykning og at andre trafikanter da skal vike for utrykningskjøretøyet.

De to legdommerne på sin side mener at føreren av vogntoget også skal klandres for at at han ikke var tilstrekkelig oppmerksom på ambulansen som var under utrykning, men dette fritar ikke ambulansearbeideren for ansvaret.

– Sjokk å bli dømt

Ifølge legdommerne svingte ambulansearbeideren så brått over i høyre kjørefelt at vogntoget som kom bak ikke rakk å stanse i tide.

Det skriver Agderposten

Til Agderposten forteller den dømte ambulansearbeideren at det kom som et sjokk å bli dømt for denne tragiske ulykken.

– Fra jeg ble siktet har jeg opplevd denne saken som dypt urettferdig. Derfor er jeg heller ikke ferdig med denne kampen, sier ambulansearbeideren til Agderposten.

Powered by Labrador CMS