Ambulanse

Vil ha omstilling tilsvarende 110 millioner i Helse Nord-Trøndelag

Publisert Sist oppdatert

Klinikk for prehospitale tjenester blir bedt om å spare 4,33 millioner, ifølge Trønder-Avisa (krever innlogging).
Administrerende direktør Åm varsler at 55 av millionene av de 110 millionene skal ha en virkning neste år.
– Det er helt nødvendig å sikre bærekraftig økonomi for sykehusene våre. Overordnet må vi driftes innenfor de rammer regjering, departement og Helse Midt-Norge bevilger oss. Det innebærer at vi må stanse dagens overforbruk og beskrive tiltak for til sammen 110 millioner kroner, skriver Åm i pressemeldingen.
Han varsler at de enkelte klinikkene og enhetene nå må legge fram sine planer og tiltak.
– Jeg inviterer styret til å vedta totalnivået på tiltaksarbeidet. Men som direktør må jeg ha mulighet til å korrigere fordelingen av utfordringsbildet etter hvert som klinikkene og enhetene legger fram sine planer for omstillingen, sier Åm.
Følgende legges til grunn for fordeling av utfordringsbildet:

  • Personalkostnader utgjør 70 prosent av de totale kostnadene. Dette legges til grunn for fordelingen.
  • Klinikker og stab har ulik andel av merforbruket. Det stilles høyere krav til de som har bidratt mest til merforbruket.
  • I beregningsmodellen vektes personalkostnader 70 prosent og andel av prognostisert merforbruk 30 prosent.

Les mer om saken hos Trønder-Avisa (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS