Ambulanse

Vil fjerne særalders-grenser for ambulansepersonell

Publisert Sist oppdatert

Politifolk, badebetjenter, ambulansepersonell og flere andre yrker kan få endret både lav pensjonsalder og øvre aldersgrense. Regjeringspartiene, KrF og Venstre vil modernisere særaldersgrensene, ifølge VG.
Det går frem av avtalen om statsbudsjettetmellom stortingsgruppene i de fire partiene som ble underskrevet onsdag.
Avtalepartnerne kom frem til følgende formulering:
«Stortinget ber regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres, i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv. »
Leder Erlend Wiborg (Frp) i Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener tiden er overmoden for å endre særaldersgrensene i statlig sektor.
– Vi ønsker at folk står lenger i jobb. Flere av særaldersgrensene er utdaterte. Pensjonsalderen bør være mest mulig lik for alle yrkesgrupper, sier Wiborg til VG.
Han nevner yrkesgrupper som badebetjenter, ambulansepersonell og politifolk som eksempler på yrkesgrupper som lenge har hatt særaldersgrense.
Les mer om saken hos VG

Powered by Labrador CMS