Ambulanse

Skal utrede omorganisering av ambulansene i Lofoten

Publisert Sist oppdatert

Nordlandssykehuset må gjøre noe med de altfor mange bruddene på arbeidsmiljøloven. Ett grep kan være å flytte ambulansen fra Moskenes til Gravdal, skriver Lofotposten (krever innlogging).

40 prosent av helseforetakets månedlige brudd på arbeidsmiljøloven skjer i ambulansetjenesten. Det jobber 160 personer i tjenesten, og statistikken viser at for hver ansatt er det hver måned gjennomsnittlig 30 overtidstimer og seks brudd på arbeidsmiljøloven.

I 2016 ble grunnbemanninga økt, men det har ifølge papirene som ble lagt fram for styret i Nordlandssykehuset i desember ikke gitt ønsket effekt, overtidsbruken har tvert i mot økt. Sykefraværet er også høyt. Dette bekymrer styret som nå har vedtatt veien videre for å finne løsninger.

Vil vekk fra hjemmevakt

Styret ønsker en overgang der hjemmevaktstasjoner av typen som er i Moskenes skal avvikles. Det er ønsket om god tilgjengelighet i områder med spredt bebyggelse som ligger bak denne ordningen, og hjemmevakt brukes 14 steder i Nordland, men ordningen blitt mer og mer uvanlig i Norge.

Sjef for prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset, Harald Stordahl, skisserer to muligheter for å endre ambulansetjenesten:

Enten kan alle stasjoner gjøres om til stasjoner med kombinasjon av aktiv vakt og vakt på vaktrom. Det vil bety at bemanninga må økes med 38 årsverk og det vil være ei oppbemanning som må gjøres over mange år. For Moskenes' del vil det innebære en stasjon med sju ansatte. I rapporten antyder klinikksjefen at denne skissen trolig ikke er realistisk fordi den blir for kostbar.

Det andre forslaget som skal jobbes videre med, er at ambulansen i Moskenes flyttes til stasjonen på Gravdal og de fire ansatte inkorporeres i turnusen der. Daglig skal en ambulanse kjøre til Moskenes og være stasjonert der, for så å returnere til Gravdal på et gitt tidspunkt om kvelden.

–En slik ordning vil nødvendigvis gi dårligere tilgjengelighet for ambulanse i tidsrommet hvor Moskenes ikke har ambulanse i beredskap. Vi må sammen med kommunene finne risikoreduserende tiltak for områder som får økt responstid, heter det i utredningen.

Styrevedtak

Styret i Nordlandssykehuset har vedtatt at det i størst mulig grad legges til rette for en overgang fra hjemmevaktsordning til stasjonsvaktsordning der dette er hensiktsmessig. Det skal gjøres analyser av konsekvenser for responstid, beredskap, økonomi og faglige utviklingsmuligheter som en del av beslutningsgrunnlaget.

Les mer om saken hos Lofotposten (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS