Ambulanse

Skaff friske penger, Ansgar!

Publisert Sist oppdatert

NRK rapporterte 5.2.19 at Arbeidstilsynet har gitt UNN hele 77 pålegg om nødvendige forbedringer i arbeidsmiljøet på UNNs ambulansestasjoner, skriver Mads Gilbert klinikkoverlege, akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, i et innlegg i Nordnorsk debatt og sender med det pasningen direkte over til styrelederen i Helse Nord.

Les også: Må ta blodprøver ved lunsjbordet og utsette for alvorlig helsefare
Avvikene gjelder grunnleggende forhold som hygiene, smittevern, plass til akuttmedisinsk prosedyretrening, vask av arbeidstøy og nok plass til personalet.
Avvikene kom som ventet: UNN-Tromsø har en 20 år gamle ambulansestasjon, dimensjonert for 24 ansatte da den tatt i bruk i 1999. I jobber opptil 80 på samme stasjon. Avvikene skal utbedres innen april. Det vil koste penger, penger som i dag ikke finnes.
UNNs ambulanseledelse har jobbet hardt gjennom mange år for å bygge gode, desentraliserte ambulansestasjoner og gi ambulansepersonell solid fagutvikling. Nå har tida innhentet oss. De økonomiske rammene og midlene til kurs og konferanser, nyinvesteringer, vedlikehold og nødvendig fagmedisinsk utvikling er altfor små.
Vi pålegges å spare og kutte enda mer i 2019.
Ambulansetjenestene står ribbet. Arbeidstilsynet har med rette gitt skarpe pålegg.

Stopp i fagmedisinsk utviklingsarbeid

Noen eksempler: Vi innførte nye, avanserte behandlingstilbud for pasienter med hjertestans på UNN. For å utnytte det nye sykehustilbudet, utplasserte vi moderne brystkompresjons-maskiner i enkelte ambulansebiler i Narvik, Harstad og Tromsø for å kunne gi pasienten rask og topp effektiv mekanisk hjerte- lungeredning (HLR) på vei til sykehus. Den nye behandlingen har allerede vist at vi kan redde enda flere som får hjertestans, men da må vi komme raskt til og få pasientene raskt i hus under pågående HLR. Vi lånte to nye brystkompresjonsmaskiner av et velvillig medisinfirma, men måtte levere dem tilbake da låneavtalen utløp. Nå vil vi kjøpe våre egne HLR-maskiner så kan ha minst én maskin til én ambulanse i Harstad, Narvik og Tromsø (helst ville vi hatt en på hver ambulansestasjon). Det har vi ikke råd til, sier Direktøren – som vet hvor mye alle klinikkene må spare. Prosjektet stopper opp. Vi fortviler. Spare, spare, spare!

Vi trenger nye elektriske vakuum-sug til alle ambulansene, så vi kan rense luftveiene for oppkast, spytt og blod på en rask og sikker måte hos de sykeste. Vi har fått i enkelte biler, men mangler mange. Spare, spare!

Resultat: Svekket pasienttilbud. Svekket gjenoppliving. Svekket fagutvikling. Svekket motivasjon. Til syvende og sist: Svekket tilbud til pasientene og svekket pasientsikkerhet.

Hele UNN tvinges til harde kutt

UNN er i en meget vanskelig økonomisk situasjon. UNNs forskjellige klinikker skal ‘tilpasse’ (les kutte) kostnadene med 180 millioner kroner i 2019. Det ferske vedtaket i Helse Nord om endring i økonomimodell, kan påføre UNNytterligere 45 millioner i tapte årsinntekter. Situasjonen er ganske håpløs.

Forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte er avgjørende for god pasientsikkerhet. Trøtte, trangbodde, frustrerte og møkkete helsearbeidere leverer dårligere enn fornøyde, uthvilte og reine fagfolk.
Økende og uforsvarlig arbeidspress, stadige nedskjæringer, manglende vedlikehold og svekket arbeidsmiljø økerrisikoen for at vi gjør feil, noen ganger med fatale følger. Milliarden i pasientskader kunne garantert vært redusert hvis millioner ble investert i arbeidsmiljø, forsvarlig kapasitet og bemanning på norske sykehus.
Les hele innlegget hos Nordnorsk debatt

Powered by Labrador CMS