Ambulanse

Rykket ut til 13 dødsulykker i løpet av 14 dager

Publisert Sist oppdatert

På 1980-tallet gikk ambulansearbeider Per Andresen (52) vakter som gikk over 14 dager. Med Moss som base gikk turene ofte til E6. – For å gi et bilde på situasjonen: I september 1989 hadde vi i løpet av én slik periode 13 dødsulykker. Altså nesten én hver dag, forteller han Aftenposten.
Færre dødsulykker. Mer plass til transport. Kortere reisetid. Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.
Da Per Andresen og de andre ambulansearbeiderne for noen år tilbake rykket ut til ulykker på E6 i Østfold, lurte de på hvor mange som satt inneklemt i bilene.
I dag står bilførere og passasjerer som oftest utenfor bilene og venter, uskadet.
– Arbeidssituasjonen vår er blitt en helt annen etter at firefelten kom, sier Andresen.

Liv kunne vært spart

Burde flere norske motorveier vært bygget hvis man hadde visst det man nå har fått vite om samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved slike veier?
Ja, mer enn antyder rapporten «Evaluering av E6 Østfold», laget av Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen.
Rapporten konstaterer at flere menneskeliv kunne vært spart, både på denne europaveien og andre, om de ble bygget raskere.
Rapporten konstaterer også at Norge fortsatt undervurderer lønnsomheten av å bygge veier som dette, ikke minst fordi dødsulykker koster samfunnet store summer.
Tidligere avløste den ene dødsulykken den andre. Det var personbil mot personbil og personbil mot tankbil, sier Andersen.
Det var spesielt strekningen Mosseporten-Missingmyr-Sarpsborg som var ulykkesbelastet. Veien hadde ett felt i hver kjøreretning, og det var mange møteulykker.
– Allerede da man startet byggingen, tenkte vi at dette måtte bli bra. Ikke minst at veien er delt med midtdeler. Vi har hatt noen ulykker etter åpningen også, men da oftest med helt andre og mindre konsekvenser, sier han.
Les mer om saken hos Aftenposten

Powered by Labrador CMS