Ambulanse

– Pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet

Publisert Sist oppdatert

Nordlandssykehuset «dømt» for lovbrudd: – Det er fylkesmannens oppfatning at pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet, og legevaktslegen heller ikke fikk riktig informasjon om de faktiske forhold, skriver Vesterålen Online (krever innlogging).

Den aktuelle pasienten ønsket undersøkelse av lege, men fikk beskjed fra helsepersonell om å kontakte fastlegen dagen etterpå. Etter å ha kranglet seg til både ambulanse til NLSH på Stokmarknes og legeundersøkelse, viste det seg at pasienten hadde hatt hjerneslag.
Fylkesmannens oppfatning om at pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet, har han hentet fra dokumentasjonen fra hjemmesykepleien. Der går det fram at ambulansepersonellet gjorde en grundig undersøkelse av pasienten.
På spørsmål om pasienten ønsket å bli med inn på sykehuset, ga hun uttrykk for at hun ønsket å prate med lege.
Av hjemmetjenestens dokumentasjon heter det: «Fikk til svar at det var nok de samme undersøkelsene som ble gjort på sykehuset som de hadde gjort, så hun ble mest sannsynlig sendt hjem med drosje», refererer fylkeslegen fra dialogen mellom helsepersonellet og pasienten.
– Dette er ikke riktig. Pasienter med en slik problemstilling som er beskrevet innlegges vanligvis som øyeblikkelig hjelp for videre utredning og det er det som skal være gjeldende anbefaling. Det fremstår som at ambulansepersonellet ikke har en tilstrekkelig forståelse av hvordan yrkesutøvelsen skal skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert helsepersonell.
I «dommen» sier Fylkesmannen at Nordlandssykehuset Vesterålen (NLSH) og Hadsel kommune har brutt to paragrafer i spesialisthelsetjenesteloven og akuttmedisinforskriften. De har også handlet i strid med en overordnet samarbeidsavtale mellom NLSH og Hadsel kommune.

Opplæring og trening

I vedtaket fra fylkeslegen viser han til forskriften om krav til og organisering av kommunal legevaktordninga, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste, om at alle ledd i den akuttmedisinske kjeden skal ha nødvendig opplæring og trening i å utføre egne oppgaver samt trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.
Konklusjonen fra Fylkesmannen i Nordland er at Nordlandssykehuset HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven ved behandling av pasienten.
– Fylkesmannen finner at Hadsel kommune og Nordlandssykehuset HF ikke har etablert rutine som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon iakuttmedisinske situasjoner og har heller ikke tilrettelagt for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig kunnskap om system, ansvar og roller. Dette er i strid med den overordnede samarbeidsavtalen mellom Nordlandssykehuset og Hadsel kommune, konkluderer fylkeslegen.
Samtidig ber han Nordlandssykehuset om å gjennomgå saken internt og i samarbeid med Hadsel kommune, hvor målet er å etablere et system som hindrer at liknende hendelser skjer i framtida.

Tar avgjørelsen til etterretning

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier i en kommentar til Fylkesmannens beslutning at helsefortaket har tatt avgjørelsen til etterretning og at de følger opp saken i henhold til den anmodning Fylkesmannen har kommet med i sin avgjørelse.
Les mer om saken hos Vesterålen Online (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS