Ambulanse

De nye Volvo-ambulansen til Nilsson Vehicles ble avduket på Ambulanseforum 2016. Nilsson var eneste tilbyder i kategori A.

Nye ambulanseavtaler er tildelt

Tildeling av avtaler er sendt ut i dag.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Sykehusinnkjøp i en nyhetsmelding.

Siste: Vinner av ambulanseanbudet: – Venter med feiring til kontrakten er signert

Tidligere: Anbudet som havarerte

Mer: VBK vant anbud - så trakk staten seg og Ferno krever 1,5 millioner av staten etter avlyst ambulanseanbud

Les også: Nytt ambulanseanbud på 600 millioner er ute nå

2014: Amarok vant anbud

Anbudet var delt inn i tre kategorier:

 • Kategori A (Ambulansebiler under 3,5 tonn med diesel og drift på begge akslinger og automatgir)
 • Kategori B (Ambulansebiler over 3,5 tonn med diesel og drift på en aksel og automatgir)
 • Kategori C (Ambulansebiler over 3,5 tonn med diesel og drift på begge akslinger og automatgir)

Sprinter og Crafter

I kategori B blir VBK Nordic AS tildelt kontrakt, og ny ambulansebil i denne kategorien er en Mercedes-Benz Sprinter 419/37 KA.

I kategori C blir Emergency Norway AS tildelt kontrakt, og ny ambulansebil i denne kategorien er en VW-Crafter 4 Motion 1-båre.

Når det gjelder kategori A, er denne delkonkurransen avlyst. Det vil her gjennomføres en konkurranse med forhandling med den eneste tilbyder som innga tilbud i denne kategorien.

Tett mellom tilbyderne i kategori B og C

I denne konkurransen var det tett mellom tilbudene i kategori B og kategori C.

Tilbudene ble evaluert etter tre tildelingskriterier: Pris, brukervennlighet og tekniske krav. Disse kriteriene talte henholdsvis 35 prosent, 35 prosent og 30 prosent i totalvurderingen.

Resultatet av evalueringen var jevnt i begge kategorier og det er lite som skiller de beste tilbudene på tildelingskriteriene i konkurransen. I denne anskaffelsen er man i både kategori B og C blitt tilbudt like, eller tilnærmet like biler.

– Valgt leverandør i kategori B jevnt over høyt på alle kriteriene, men forskjellene i pris ble avgjørende for utfallet av denne delkonkurransen. I kategori C scoret valgt leverandør høyest på både pris og tekniske krav, sier divisjonsdirektør Harald I. Johnsen i Sykehusinnkjøps divisjon nasjonale tjenester.

– Vi vet at noen leverandører er skuffet over resultatet, og har stor forståelse for at man ønsker å vinne et anbud man legger mye tid og krefter i. Når VBK Nordic AS og Emergency Norway AS nå tildeles kontrakt i de to kategoriene, er vi likevel trygge på at sykehusene, ambulansestasjonene og pasientene får ambulanser av god kvalitet og til en riktig pris, sier Johnsen.

Fagpersonell i anskaffelsen

Prosjektgruppen som deltok i anskaffelsen, har bestått av to fagpersoner fra hvert regionale helseforetak, bortsett fra Helse Sør-Øst som stilte med tre fagpersoner. I tillegg har vernetjenesten vært representert med en deltager fra hvert regionale helseforetak.

Representantene har deltatt aktivt i alle faser av prosjektet, både i dialog med markedet, utforming av kravspesifikasjon og evaluering av tilbud.

Alle deler av anskaffelsen er godkjent av en styringsgruppe bestående av representanter fra de regionale helseforetakene.

Bedre kvalitet og utvidet garanti

Prosjektets mål var beskrevet på følgende måte i prosjektplanen:

En nasjonal avtale skal være på plass innen november 2019, og skal gi gevinst for helseforetakene i form av:

 • Standardisering av kjøretøyer i ulike kategorier
 • Bedre kvalitet på bakgrunn av kunnskap fra fagpersonell fra alle regioner
 • Synergieffekt med lavere prosessuelle utgifter og mindre tidsbruk
 • Bidra til økt sikkerhet i ambulansetjenesten

I kravspesifikasjonen førte dette til:

 • Fokus på sikkerhet
 • Fokus på forbedret ledsagersete (primærsetet for bruk av ambulansepersonell i sykekupéen)
 • Leveringstid på maksimalt 6 måneder fra bestilling
 • Mulighet for utvidede garantibestemmelser fra 250.000 km til 300.000 km.

Les hele nyhetsmeldingen hos Sykehusinnkjøp

Powered by Labrador CMS