Ambulanse

Mener leger i nord skremmer opp befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Publisert Sist oppdatert

Medisinsk fagpersonell har etter vårt syn en etisk forpliktelse til å argumentere nøkternt og saklig, og bidra til at befolkningens trygghetsfølelse ikke svekkes mer enn det er grunnlag for, skriver tre anestesileger i et innlegg i Avisa Nordland.

Les tilsvar: Man skulle vært gift og bodd i Bergen

Ambulanseflytjenesten er en sentral og viktig aktør i akuttmedisinsk arbeid/beredskap i hele Norge. Vi er derfor svært bekymret for at det nå er sterke krefter som, uavhengig av intensjon, synes å undergrave tjenesten, og frarøve nåværende operatør sine muligheter til å drive tjenesten etter gjeldende regelverk og kontrakter.

Videre er vi bekymret for at befolkningen skremmes til å tro at de ikke får hjelp ved behov, siden den rådende fremstillingen i media er at det foreligger en ambulanseflykrise eller –katastrofe.

Vi har lenge vært bekymret for uroen rundt ambulanseflytjenesten i Nord, og velger nå å uttale oss av to grunner:

1) Reaksjonen fra medisinsk personell og politikere på at Babcock måtte sette 5 fly på bakken grunnet teknisk feil.

2) Historien om en pasient som opplever at det ikke hadde noen hensikt å kontakte helsetjenesten pga ambulanseflykrisen.

Vi arbeider i luftambulansetjenesten, og har derfor faglig bakgrunn samt innsikt i saken for å si: det er ingen ambulanseflykrise. Det er egentlig nok å vise til offisielle tall fra Luftambulansetjenesten HF.

Tallene viser tidvis redusert beredskap, men månedssnittberedskap på over 90 %. Videre er det satt inn kompenserende tiltak ved behov, bl.a. innleie av ambulansefly og helikopter. Vi ser ingen tegn til noe som kan karakteriseres som krise eller katastrofe.

I alle materiellbytter ligger en kalkulert risiko for at tekniske feil kan oppstå. Det er urimelig at det lages en stor sak av dette og at operatør stilles til ansvar for uforutsette tekniske feil, når materiellet som er anskaffet er i henhold til det som er avtalt.

Operatør har i denne situasjonen opptrådt ansvarlig og ivaretatt flysikkerheten ved å sette flyene på bakken. Det er ganske enkelt betryggende.

Vi er derfor svært kritiske til hvordan leger i Nord-Norge skremmer egen befolkning ved tendensiøse og spissformulerte utspill i media. Medisinsk fagpersonell har etter vårt syn en etisk forpliktelse til å argumentere nøkternt og saklig, og bidra til at befolkningens trygghetsfølelse ikke svekkes mer enn det er grunnlag for.

Det er galt å overdrive de utfordringene ambulanseflytjenesten har hatt med nedsatt beredskap og underspille de positive kompenserende tiltak som er iverksatt. Vi er trygge på at personell på vakt, både på flyene, i primærhelsetjenesten, på sykehusene og i AMK, gjør sitt ytterste for hver pasient. Vår adressat er fagpersonell med utspill i media: Det kreves en høyere standard, større ansvar og bevissthet for hvilke budskap som sendes befolkningen.

Vi er også kritiske til flere politikere, som i sin opptreden i media, forsterker et skremmebilde overfor befolkningen.
For oss i luftambulansetjenesten, fortoner disse uttalelsene seg som ansvarsløshet, enten grunnen er at man ikke har satt seg inn i saken eller at det er snakk om politisk myntspill.
Vi har forståelse for at politikere ønsker å vurdere fremtidig driftsform av luftambulansetjenesten, en sak som nå også er under utredning. Men en eventuell endring av driftsform er dog umulig å gjennomføre på kort tid.
Les hele innlegget hos Avisa Nordland

Tidligere medieklipp om saken

Desember:
Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt
Lykke til i 2020, Babcock!
Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag
2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok
«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»
Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse
Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter
Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt
AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen
Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap
Babcock: – Vi ba om gradvis overgang
Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil
Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende
Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste
Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken
Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock
Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud
Fem nye fly settes inn
Babcock kan få kjemperegning
Har sviktet 286 ganger
Seks av seks fly tilgjengelig i nord
Helse Nord har satt krisestab
Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock
UNN: Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom
November:
Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen
Ber om støtte fra Forsvaret – igjen
Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord
Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord
Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge
Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes
Oktober:
Måtte svare for ambulanseflyberedskapen
Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer
September:
Ambulansefly tilbake i tjeneste
August:
Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil
Juli:
Normal drift for flyene fra torsdag
Babcock venter full beredskap neste uke
– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs
– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil
Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger
– Gilbert bidrar til unødig uro
Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord
Babcock får hjelp av Forsvaret
Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt
Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
Luftambulansen varsler svekket kapasitet
Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen
I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly
Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet
Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter
Frykter ny krise for ambulansefly
Babcocks ambulanseflytjeneste i gang
Juni:
Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet
April:
Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige
Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket

Powered by Labrador CMS