Ambulanse

Helse Nord-Trøndelag HF på lag med din helse?

Publisert Sist oppdatert

Dette spørsmålet stiller to overleger med sterke og klare meninger ved Sykehuset Levanger i en kronikk. Les hva Christian Myrstad og Odd Eirik Elden skriver i innherred.no.
Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har bak seg over 10 tapte år. De største helseutfordringene er skjøvet under teppet. Virkeligheten er fornektet og omskrevet. Monumentale bygg høye og ranke som Faraos pyramider er den siste masterplanen. Det høyeste med flere tomme etasjer skal stå i Namsos og peke på den forhenværende sykehusdirektør og planlegger Arne Flaat. Pyramider er til liten nytte for pasientene.
50 prosent av alle pasienter innlagt på medisinske avdelinger i norske sykehus er i dag eldre enn 70 år. Halvparten av disse innlegges med akutt funksjonssvikt. De har sammensatte lidelser med utbredt polyfarmasi (bruk av mange ulike medisiner samtidig). Denne pasientgruppen skal behandles av geriater på akuttgeriatrisk enhet i en indremedisinsk avdeling. Pasientgruppen er stor og vokser raskt, og ikke minst vokser pasientgruppen langt raskere enn behandlingstilbudet øker. Tilbudet til den geriatriske pasienten er tilnærmet ikke-eksisterende ved Sykehuset Levanger. Innherred og sørdelen av fylket er over 10 år sterkt underprioritert av HNT. Man skulle tro begrepet «eldrebølgen» var så godt kjent i helsekretser at nødvendige tiltak og prioriteringer var iverksatt for lengst. HNT investerer ikke i behandlingstilbud eller fagkompetanse i akuttgeriatri, mens helse-Norge går i en annen retning enn HNT: Akuttkirurgi sentraliseres siden den er kostbar og ytterst sjelden livreddende ved mindre lokalsykehus, mens indremedisin og psykiatri desentraliseres.
Les det hele hos innherred.no.

Powered by Labrador CMS