Ambulanse

Foreslår å fjerne dagambulansen – Vi har levd med trusler om nedleggelse i mange år

Publisert Sist oppdatert
Dagambulansen på Bessaker i Roan kommune er nå ute av drift på grunn av ferieavvikling. Nå foreslås den også å fjernes permanent, noe som bekymrer ordfører Einar Eian, ifølge Fosna-Folket.
Fosna-Folket skrev i forrige uke om innbyggerne i Osen som frykter for sin trygghet etter at det ble kjent at Helse Midt-Norge gjorde vedtak i retning av å overføre ambulansestasjonen på Bessaker i Roan kommune fra Helse Nord-Trøndelag til St.Olavs hospital. Også i Roan skaper vedtaket debatt.

– Har levd med «trusler»

– Dette har opptatt oss i mange år, etter at vi har levd med «trusler» fra Helse Nord-Trøndelag om å legge ned dagbilen, forteller ordfører Einar Eian (H) i Roan kommune.
Han sier han har full forståelse for at Osen setter temaet på sakskartet og engasjerer seg i overføring av ambulansestasjonen fra Helse Nord-Trøndelag til St.Olavs hospital.
– Vi er også engasjerte i denne saken, men vi har et litt annet utgangspunkt. Osen vil at stasjonen skal bestå slik som den er i dag, men styres av Helse Nord- Trøndelag. Det blir noe underlig å ha en ambulansestasjon innenfor ett helseforetak, som skal styres av et annet, sier Eian.
Innbyggere i Osen frykter at den prehospitale responstida blir lengre dersom ambulansestasjonen overføres.

– Slik jeg forstår det, er dette ikke tilfelle. Er det snakk om en «rød-tur», så vil ikke responstida bli lengre fordi du tilhører et annet helseforetak. Er det snakk om en vanlig tur, blir saken en annen. Men det er jo ved de akutte turene at responstida teller mest. Det er dårlig responstid i Osen, men enda verre i Roan. Vi har bortimot den dårligste responstida i Midt-Norge, forteller Eian.
Tall fra Helse Midt-Norge viser at Roan kommune har et høyere antall utrykninger enn Osen med 171 akutte hendelser fra 2015 til 2018. Osen kommune har 96 registreringer i samme tidsperiode.
– Det blir vanskelig å se på det alternative forslaget Osen har, om å flytte ambulansestasjonen til Osen. Det er bra for innbyggerne i Osen, men vil slå langt dårligere ut for innbyggerne i Roan, sier Eian.
Han understreker at det ikke er snakk om en kamp mellom de to kommunene.
– Nei, det er ikke en kamp mot Osen. Jeg tror at begge kommunene primært vil beholde ambulansestasjonen som den er i dag, med minst samme bemanning; en dagbil og en døgnbil. Det er fint at det settes fokus på responstid i distriktene, sier Eian.
– Kanskje kunne vi spart midler på å ha et felles helseforetak i Trøndelag, i stedet for to slik vi har i dag? De midlene kunne ha blitt brukt på direkte beredskap.

Les mer om saken hos Fosna-Folket (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS