Ambulanse

Fagsymposium om felles faglige retningslinjer

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterer i samarbeid med Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten Midt-Norge (FAMN) og Helse Midt-Norge HF til et fagsymposium om felles faglige retningslinjer for ambulansetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver NAKOS på sin hjemmeside.

Ambulansetjenestene i Norge bruker hvert år betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde faglige/operative retningslinjer, prosedyrer, manualer og håndbøker.

Innføring av funksjonalitet for prehospital EPJ vil kreve en betydelig samordning av faglige prodedyrer og enighet om begreper og terminologi, blant annet for å kunne innhente valide data til kvalitetssikring og forskning.

Se hele invitasjonen med program på NAKOS sin side.

Powered by Labrador CMS