Ambulanse

Dyrt å være dårlig taper – må ut med 150 mill etter forlik

Publisert Sist oppdatert

Falck tapte en anbudskonkurranse og bestemte man seg for å hevne seg på leverandøren som vant. Brudd på konkurranseloven i Danmark, slo Konkurrencerådet fast og nå er det kommet til forlik mellom partene: Falck må ut med 152,2 millioner, skriver Anbud365.
Det ble brukt metoder som danske Konkurrencerådet stemplet som uakseptable, blant annet formidling av negative historier om konkurrenten, kampanjer på sosiale medier og målrettet påvirkning av ambulansepersonell i området man tapte.
Falck har i dag har mer enn 34 000 ansatte i 45 land på seks kontinenter. Fire forretningsområder er representert i Norge: Assistanse, Emergency, Healthcare og Safety Services.
Historien bak forliket med BIOS Ambulance Services Danmark AS startet i august 2014 da sistnevnte vant en anbudskonkurranse som gjaldt ambulansekjøring i et av områdene innenfor Region Syddanmark. Kontraktstiden var ti år, og det var Falck som hadde hatt oppdraget tidligere. I løpet av ett år skulle BIOS være klar til å ta fatt.

Klaget til Konkurrencerådet

I mai i 2015 klaget BIOS til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Falcks atferd etter at sistnevnte hadde tapt oppdraget. BIOS hevdet at Falck forsøkte å forhindre BIOS i å overta den aktuelle ambulansetjenesten.
BIOS overtok ambulansedriften som planlagt, men ble tatt under konkursbehandling trekvart år senere. Da overtok Region Syddanmark, gjennom sitt selskap Ambulance Syd, selv kjøringen.

La strategi

Klagen ble behandlet i Konkurrencerådet som tidligere i år konkluderte med at Falck, etter tapet av anbudet, fastla en overordnet strategi om å ekskludere BIOS fra det danske markedet for ambulansetjenester. Formålet med strategien var, heter det, spesielt å hindre BIOS i å rekruttere ambulansepersonell i Region Syddanmark, ved å skape usikkerhet og bekymring om BIOS som leverandør og arbeidsplass.
I sin avgjørelse legger Konkurrencerådet spesielt vekt på markedets særlige karakteristika. Ambulansepersonell er et nødvendig og meget vesentlig bidrag til ambulansevirksomhet, og denne typen personell er en svært begrenset ressurs, heter det.
Les mer om saken hos Anbud365

Powered by Labrador CMS