Ambulanse

Babcock kan få kjemperegning

Publisert Sist oppdatert

Nytt ambulansefly fra Babcock. Foto: John Trygve Tollefsen / BSAA
Både jetfly og forsvarshelikoptre er tatt i bruk for å sikre beredskapen i nord under Babcocks sammenbrudd. Det kan ende med en kjemperegning for selskapet, skriver Klassekampen.

Det er krise i luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Selskapet Babcock International har tatt over drifta av luftambulanseflyene i Norge, men har store problemer. Staten har satt inn omfattende ressurser for å sikre den medisinske beredskapen i Nord-Norge, blant annet med et helikopter fra Forsvaret.
Nå kommer det fram at Babcock International trolig er erstatningspliktig og må ta regningen for den ekstra beredskapen, skriver Klassekampen.
– Dette er ganske enkelt. Alt som pådras av kostnader, enten det er kjøpt av andre eller om det er statens egne kostnader, kan kreves erstattet av Babcock, sier Robert Myhre, partner i Aktiv Advokat og ekspert på offentlige anbud.

Jetfly og helikoptre

Flere ambulansefly står på bakken, og mandag satte Helse Nord ned en krisestab.
I gårsdagens avis opplyste Akuttsentralen i Tromsø til Klassekampen at de hadde registrert hele 286 «uønskede hendelser» med luftambulansen de siste fem månedene.
Les saken her.
I rundt halvparten av tilfellene måtte det settes inn alternativ transport. Både Forsvarets helikopter og jetfly fra Oslo er blitt rekvirert.
Les også: Hever beredskapsnivået på grunn av situasjonen.

Erstatningspliktig

Helseminister Bent Høie (H) uttalte til Klassekampen i går at det var for tidlig å si hvor stor regningen blir, eller hvem som skal ta den.
I kontrakten mellom Babcock og Luftambulansetjenesten står det derimot klart at «dersom avtalt beredskap svekkes eller oppdrag forsinkes grunnet tekniske eller personalmessige problemer, anses dette som mangelfull oppfyllelse av avtalen».
Videre heter det at dersom ikke Babcock er i stand til å rette mangelen, kan Luftambulansetjenesten ta i bruk flere virkemidler.
Det inkluderer «å få tjenesten utført av andre, på leverandørens regning», slik det har blitt gjort i flere tilfeller de siste fem månedene.
Kontrakten gir videre anledning til både å gi dagmulkter til Babcock og å redusere utbetalingene til selskapet.

Bør kreves inn fortløpende

Advokat Robert Myhre sier at staten ikke bare har anledning til, men er forpliktet til å kreve inn merkostnadene for ekstraberedskapen fra Babcock.

Han reagerer på at staten ikke krever tilbake utgifter forløpende.
– Det er rart man ikke har krevd dette, men lar det flyte og sier at man skal komme tilbake til det. Hvis det hadde blitt krevd inn fortløpende, ville det vært mer motiverende for Babcock å fikse problemene, sier Myhre.
Babcock vant i 2018 kontrakten på å fly ambulansefly fordi selskapet var best på pris. Men Babcock var suverent dårligst på beredskap.
Ledelsen i Babcock International ønsker ikke å kommentere spørsmålet om ekstraregningen.
– Nå har vi fullt fokus på å løse de tekniske problemene på fem av de nye flyene og samtidig frakte pasienter og helsepersonell trygt fram dit de skal, sier driftssjef for Babcock Norge, Hilde Sjurelv.
Les hele artikkelen i Klassekampen.
Les utviklingen i saken i desember her:
Luftfarttilsynet: Urealistisk å få nye fly i luften på få dager
Babcock får ikke se avviksrapporten
Helse Nord har satt krisestab
Åtte uønskede hendelser
Første flylege sier opp jobben
Vil at staten skal ta over flyambulansene
Et av flyene i drift igjen
Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt
Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok
Forbedret ambulanseflyberedskap i november
Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom

Powered by Labrador CMS