Ambulanse

Analyse: Flytt ambulansen fra Brekstad og Bessaker

Publisert Sist oppdatert

Helse Midt-Norge har anskaffet et analyseverktøy for å se på optimal plassering av ambulansestasjonene i Midt-Norge. Modellen flytter to av ambulansestasjonene på Fosen, skriver Fosna-Folket (krever innlogging).

Analysen konkluderer med at man bør flytte dagens ambulansestasjoner i Brekstad og Bessaker til henholdsvis Botngård og Osen.

Akutte oppdrag

Helse Midt-Norge har det regionale ansvaret for å utvikle spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge. Det er helseforetakene som har ansvar for drift og utvikling av ambulansetjenesten. På Fosen vil det si St. Olavs hospital. Dette er en analyse som kan gi noen svar på de utforinger vi kommer til å møte, men den tar ikke høyde for faktorer som økonomi, differensiert ambulansetjeneste, samhandlingsreformen etc. Med differensiert ambulansetjeneste menes bruk av flere virkemidler enn bare én ambulansebil med 2 ambulansearbeidere.

Pasienttransport inngår for eksempel i dette konseptet, sier Erlend Sundland, avdelingssjef for ambulansetjenesten St. Olavs hospital HF til Fosna-Folket.

Brekstad til Botngård

Modellen konkluderer med at man bør flytte dagens ambulansestasjon fra Brekstad til Botngård for at flest mulig fosninger skal få best mulig ambulansetilbud. Det gjelder både om man ser på en optimalisering i forhold til dagens ambulanseoppdrag, og de fremskrevne behovene for helseutrykning i 2030.

Bessaker til Osen

Modellen regner ut at for å gi best mulig behandlingstilbud i Nord Fosen i 2030, så bør dagens ambulansestasjon i Bessaker i Roan flyttes til Sandviksberget i Osen. Dagens ambulansestasjoner i Åfjord sentrum, Leksvik sentrum og Rissa sentrum ligger tilnærmet optimalt plassert etter den matematiske beregningen. Både om man skulle fordele 66 ambulansestasjoner optimalt i Midt-Norge i dag og med de fremskrevne behovene for 2030, ville det ført til flere ambulansestasjoner nær Fosen. Det ville føre til en ambulansestasjon i Mosvik og en i Vassbygda helt nord i Agdenes.

Les hele saken her (krever innlogging)
Mer om fremtidens tjeneste i Midt her

Powered by Labrador CMS