Ambulanse

Ambulansearbeidere tviler på forskeres konklusjoner om ambulanselegers effekt

Publisert Sist oppdatert

Er sjansen for å overleve hjertestans større hvis en lege, ikke en ambulansearbeider, står for gjenopplivingen? Ja, mener forskningsinstituttet Defactum som hører under Region Midtjylland, og hvor man har gjennomgått 14 forskningsstudier på området, melder BeredskabsInfo.
Bakgrunn: Kun halvparten så mange overlever hjertestans i Region Sjælland
Hos Reddernes Udviklingssekretariat i Danmark, som hører under fagforeningen 3F, tviler de på resultatene. «Det er usaklig, respektløst og ikke minst upassende at man framstiller en faggruppes kompetanser på denne måten,» sier sekretariatet.
Flere medier har beskrevet konklusjonene, som forskningsinstituttet Defactum har nådd fram til. På bakgrunn av en gjennomgang av 14 studier, med til sammen 130.000 hjertestanspasienter, mener forskerne at det er god evidens for at pasienter som mottar legebasert gjenoppliving har en større sjanse for å overleve, enn pasienter som blir gjenopplivet av annet ambulansepersonell.
Men hos Reddernes Udviklingssekretariat (RUS) sår man tvil om undersøkelsen:
«I RUS har vi lest den litteraturgjennomgangen det henvises til, og vi har enda ikke til god å få forklart hvordan man kan konkludere med dette ut fra de gjennomgåtte dataene. For oss er det merkelig at både journalister og forskere ukritisk behandler den pågjeldende forskning uten å se på eksempelvis tidspunktet for datauttrekket og ikke minst de bias det utvilsomt må være når de eksperter og forskerne som har deltatt og laget utvelgelseskriterier, har en åpenlys interesse av et bestemt resultat», skriver RUS om undersøkelsen.
«Så lenge det ikke er valid, representativ og ikke minst nåtidig forskning som underbygger argumentet, er det usaklig, respektløst og upassende at man på denne måten utstiller en faggruppes kompetanser og ikke minst skaper en ubegrunnet frykt og utrygghet hos befolkningen», lyder det fra RUS – som konkluderer:
«Dansk ambulansepersonell er spesialister i prehospital behandling. De yter en kjempeinnsats hver dag. Og de gjør det godt. I RUS imøtekommer vi all vitenskapelig forskning som kan styrke det prehospitale Danmark. La oss nå få noen valide data på bordet som er oppdaterte og uten faglig bias!»
Les mer om saken hos BeredskabsInfo

Powered by Labrador CMS