Ambulanse

Ambulansearbeider mistet lisensen på grunn av overgrepsbilder

Publisert Sist oppdatert

Ambulansearbeideren, som også var sykepleier, var i besittelse av overgrepsbilder av barn, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).
Personen mistet autorisasjonen selv om det er lenge siden lovbruddet ble begått, ifølge GD.
En fysioterapeut, en ambulansearbeider, en omsorgsarbeider og en sykepleier ble fratatt autorisasjonen til å jobbe som helsepersonell i Oppland i 2017.
Omsorgsarbeideren og sykepleieren var ansatt i kommunehelsetjenesten. Begge ble fratatt autorisasjonen på grunn av rusmiddelbruk. Den ene tok medikamenter fra pasientene til eget bruk, den andre mistet lisensen som følge av narkotikamisbruk.
Fylkesmannen behandler hvert år en rekke saker der en undersøker om helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgssektoren har brutt helselovgivningen. Mange saker ferdigbehandles hos Fylkesmannen, andre sendes videre til Statens helsetilsyn for avgjørelse. Dette gjelder blant annet autorisasjonssaker.
Les mer om saken hos GD (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS