Ambulanse

Ambulanseansatte føler seg forbigått

Publisert Sist oppdatert
UNN: Ansatte ved ambulansestasjonen på Sjøvegan hevder de ikke blir hørt i saken om flytting av ambulanser, ifølge Folkebladet (krever innlogging).
Folkebladet tok kontakt med ansatte ved ambulansestasjonen i Salangen for å høre hvordan de ser på forslaget om flytting av en dagambulanse fra Salangen til Setermoen.
Saken dreier seg om en utredning vedrørende ambulansetjenesten i Troms utarbeidet av akuttmedisinsk klinikk med flere. Folkebladet har omtalt dette tidligere der det kommer fram forslag om nedleggelser av ambulansestasjoner på Senja og flytting av den ene dagambu- lansen fra Salangen til Bardu.
Mangler protokolltilførsel
Tillitsvalg i Delta, Kyrre Tunheim viser til et brev de har skrevet til styre i UNN i saken. De reagerer på at styret blir informert om at denne saken nærmest er avklart av et samlet Kvam, som er en samhandling mellom tillitsvalgte, verneombud og stasjonsledelsen.
– Vi er ikke ute etter å ta noen, men ønsker at alle fakta skal frem i så viktige saker. Det var ikke på noe tidspunkt tvil om at jeg som områdetillitsvalgt for Delta, på vegne av de ansatte ved Salangen ambulanse, var imot den foreslåtte endringen. Det ble ikke skrevet en protokolltilførsel til Kvam-skrivet fra seksjon 3, noe som skulle ha vært gjort, slår Tunheim fast.

Avdelingsleder: – Alle ansatte har fått mulighet til å uttale seg

Avdelingsleder Per-Øyvind Sørgård i ambulanseavdelingen ved UNN er klar på at alle innspill i saken har blitt vurdert.
– Alle ansatte har fått mulighet til å uttale seg om hvordan de ser for seg fremtidig ambulansetjenesten i UNN HF. Ved to anledninger har avdelingsleder sendt ut info til alle ansatte der det er bedt om tilbakemelding. Alle innspill er vurdert, men etter en helhetsvurdering er ikke alle tatt med i det videre arbeidet, slår Sørgård fast.
Grunnen til yttingen er, ifølge eposten, at en ønsker at alle dagambulanser skal ligge langs hovedveien mellom sykehusene. Dette for best muligkapasitetsutnyttelse i den perioden av døgnet der aktiviteten er størst.

Les mer om saken hos Folkebladet (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS