Ambulanse

Advarte mot helikopter-mangel allerede i april: Fikk aldri svar

Publisert Sist oppdatert

UNN er alvorlig bekymret for situasjonen. Norsk Luftambulanse mener de har levert mer enn avtalt, ifølge Nordlys (krever innlogging).
Siste: Får beskjed om å skaffe ekstra helikopter
Mer: UNNs viktigste helikopter har vært ute av drift 132 dager på ett år

Luftambulansetjenesten HF som driver alle landets ambulansehelikoptre advarte allerede i april om at helikoptermangelen kunne oppstå.

I dag er ikke et eneste reservehelikopter klart til bruk. Oppstår det feil på ett av landets tretten ambulansehelikoptre, finnes det ingen å erstatte det med.

Betydelig mer

– Vi registrerer at det er et langt høyere timeuttak enn det som var forespeilet i kontrakten, sier Rune Midtgaard, som er administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

De overtok alle landets helikopterbaser 1. juni 2018. Midtgaard forteller at da kontrakten med helseforetaket ble signert, la de til grunn at det skulle bli tilsammen 9600 flytimer i året, med en moderat vekst hvert år. Etter kort tid viste det seg at det ble betydelig mer enn det som var oppgitt i grunnlaget for anbudet.

I april tok derfor selskapet kontakt med helseforetaket Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), der de varslet om at det kunne betydning for beredskapen, dersom flymengden fortsatte å øke.

Har ikke fått svar fra helseforetaket

30. april tar Norsk Luftambulanse AS skriftlig kontakt med helseforetaket, og opplyser at reell flytid er langt høyere enn selskapet e forberedt på. Brevet gikk til direktøren i LAT HF. Helseforetaket eies av de fire regionale helseforetakene.

– Hvilket svar har du fått fra LAT HF?

– Jeg har ikke fått et svar på det, sier Midtgaard i dag.

Han skriver i brevet at de er avhengig av å vite om økningen i antall oppdrag er midlertidig, eller en situasjon som vil fortsette.

– Vi registrerer med bekymring at den avtale kapasiteten, som vi har etablert gjennom vårt toårige implementeringsprosjekt, muligens ikke er tilstrekkelig i forhold til det vi nå ser av faktisk utvikling i timeuttak, skriver Midtgaard i brevet til direktøren i LAT HF, Øyvind Juell.

Økning på 40 prosent

Operatøren skriver videre at de får opplyst fra helseforetakets nettside at det er budsjettert med et langt høyere timetall i 2019, enn hva som er angitt i konkurransegrunnlaget. Økningen er størst i Tromsø og Ålesund.

– Til sammen takter de to basene som har AW139 som primært helikopter mot et timeuttak som er 40 prosent høyere enn det som var forutsatt i konkurransegrunnlaget, skriver Midtgård.

Mangelen på reservehelikopter har fått fagmiljøet, direktøren på UNN og Helse Nord til å reagere. Ved Nord-Norges største sykehus har det største helikopteret vært ute av drift siden før påske. Nå risikerer de å bli stående helt uten helikopter.

Uenig om kontrakten

Direktøren i LAT HF sa til Nordlys tirsdag at han anså mangelen på reservehelikopter som et mislighold av kontrakten. De har bedt om en redegjørelse fra selskapet om hvilke tiltak de iverksetter for å bedre situasjonen.

Les mer om saken hos Nordlys (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS